024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Liên danh PVChem - Amoria Bond tham gia ký kết Hợp đồng khung Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Quản lý Dự án (PMSS) cho Dự án khí Lô B

Ngày 17/5/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên danh giữa Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) và Công ty Amoria Bond Limited (sau đây gọi tắt là Liên danh PVChem - Amoria Bond) đã tham gia Lễ ký kết Hợp đồng khung Cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Quản lý Dự án (PMSS) do Nhà điều hành Dự án Khí Lô B - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) tổ chức.

PQPOC ký kết Hợp đồng khung PMSS với Liên danh PVChem - Amoria Bond
 
Ngoài Liên danh PVChem - AmoriaBond, tham gia Lễ ký kết còn có hai đơn vị cung cấp dịch vụ khác gồm Liên danh PSL - Orion và Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - Xí nghiệp Dịch vụ Đầu tư Khoan Dầu khí (PVD Invest).

    Tham dự Lễ ký kết về phía Liên danh PVChem - Amoria Bond có ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem, ông Ken McGuer - Đại diện Công ty Amorica Bond, ông Trần Kiên - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư PVChem, ông Nguyễn Kinh Mạnh Hoàng - Giám đốc Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (PVChem-ITS).
 
Ông Bùi Vạn Thuận - Tổng Giám đốc PQPOC phát biểu tại Lễ ký kết
 
Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Bùi Vạn Thuận - Tổng Giám đốc PQPOC khẳng định, năm 2023 là năm quan trọng trong việc thúc đẩy và triển khai Dự án nhằm có dòng khí đầu tiên đúng tiến độ. Chính vì thế, PQPOC luôn chủ động và sẵn sàng thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Tập đoàn và các nhà đầu tư giao phó, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Dự án. Tập thể Ban lãnh đạo và người lao động PQPOC luôn ý thức được tầm quan trọng, quy mô, giá trị kinh tế và nhiệm vụ chính trị của một dự án trọng điểm quốc gia để luôn tập trung cao độ trong các công tác triển khai và triển khai đúng tiến độ các phần việc của Nhà điều hành tại khâu thượng nguồn. Đồng thời, việc ký kết Hợp đồng khung PMSS là một trong những bước quan trọng, mang tính tiền đề trong công tác chuẩn bị triển khai Dự án Khí Lô B.
 
Ban lãnh đạo PQPOC và Đại diện các đơn vị dịch vụ tham gia Lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm 

    Về phía Liên danh PVChem - Amoria Bond, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của mỗi Bên có được từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ tương tự, nếu trúng thầu, Liên danh sẽ nỗ lực tập trung các nguồn lực để triển khai dịch vụ một cách tốt nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu của hợp đồng.
 
Các tin khác