024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Mời tham gia đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Tổng công ty tham gia đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ. Thời gian đấu giá: 10h00 thứ ba, ngày 01/9/2020.  

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: Đấu giá thanh lý CCDC
Trân trọng./.
 
Các tin khác