024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH DMC và Công ty TNHH PVChem-Tech

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu công tác cán bộ, nhằm kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC) và Công ty TNHH PVChem-Tech (PVChem-Tech), sáng 05/10/2021 Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty của hai đơn vị trên.

Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Công ty Mẹ-PVChem tại Hà Nội và trụ sở Công ty DMC tại Vũng Tàu.

Tới tham dự buổi Lễ về phía PVChem có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phan Công Thành - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong HĐQT, các đồng chí Phó Tổng Giám đốc và đại diện Lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc của PVChem, các Ban/Văn phòng, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ. 

Về phía Công ty PVChem-Tech có đồng chí Vũ An - Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Giám đốc PVChem-Tech. 

Về phía Công ty DMC có đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Ban Giám đốc DMC.

Mở đầu Lễ trao quyết định bổ nhiệm, đồng chí Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực PVChem đã công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên Hội đồng Quản trị PVChem kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty DMC và đồng chí Hà Duy Tân - Ủy viên Hội đồng Quản trị PVChem kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty PVChem-Tech.

Thay mặt Ban Lãnh đạo PVChem, Đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem và đồng chí Phan Công Thành - Tổng Giám đốc đã trao quyết định và tặng hoa đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh và đồng chí Hà Duy Tân.
 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc PVChem trao quyết định và tặng hoa các đồng chí được bổ nhiệm
 
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem đã gửi lời chúc mừng đến đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh và đồng chí Hà Duy Tân. Việc bổ nhiệm các đồng chí Ủy viên HĐQT PVChem tham gia trực tiếp vào công tác quản lý DMC và PVChem-Tech sẽ giúp hai đơn vị nâng cao năng lực quản lý, quản trị, điều hành, định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển đơn vị trong thời gian tới. Đồng chí Trương Đại Nghĩa tin tưởng, với năng lực và kinh nghiệm mà đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh và đồng chí Hà Duy Tân có được cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV DMC và PVChem-Tech, hai đơn vị sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngày càng phát triển trong thời gian tới.
 

Đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu chỉ đạoBan Lãnh đạo PVChem chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty DMC và Công ty PVChem-Tech


 
Các tin khác