024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem bổ nhiệm Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Công ty Mẹ PVChem

Sáng ngày 13/6/2022, Tổng ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Công ty Mẹ PVChem.

Tham dự buổi Lễ có ông Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; ông Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đại diện Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ, các đơn vị thành viên/trực thuộc PVChem.


Ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban TC&PTNNL công bố Quyết định

Tại buổi Lễ, ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực (TC&PTNNL) PVChem đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đức Thọ - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Công ty Mẹ PVChem. 
 

Ông Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo

 
Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc đã gửi lời chúc và giao nhiệm vụ cho ông Vũ Đức Thọ. Trong đó, Tổng Giám đốc nhấn mạnh Ban Kế hoạch Đầu tư Công ty Mẹ PVChem là Ban đầu mối triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, tham mưu giúp việc HĐQT, Ban điều hành trong triển khai Chiến lược, Kế hoạch 5 năm với nhiều dự án đầu tư mới, có giá trị lớn, quy trình, thủ tục phức tạp. Tổng Giám đốc mong muốn rằng ở cương vị mới ông Vũ Đức Thọ sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của PVChem.


Ông Vũ Đức Thọ - Tân Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư phát biểu đáp từ

 
Phát biểu đáp từ, ông Vũ Đức Thọ - Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư đã trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo PVChem, bày tỏ quyết tâm nhận nhiệm vụ mới với tinh thần trách nhiệm cao nhất và cam kết sẽ cùng với tập thể CBNV Ban Kế hoạch Đầu tư luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 

Ban Lãnh đạo PVChem chụp ảnh kỷ niệm với ông Vũ Đức ThọÔng Vũ Đức Thọ chụp ảnh kỷ niệm cùng CBNV Ban Kế hoạch Đầu tư 
Các tin khác