024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 27/6/2022, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem), đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2022 (ĐHĐCĐ), có đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía PVChem, có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Phan Công Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí trong HĐQT; các đồng chí Phó Tổng giám đốc; Ủy ban Kiểm toán, đại diện Lãnh đạo Ban/Văn phòng công ty Mẹ - PVChem, các đơn vị thành viên, Chủ tịch Công đoàn và các cổ đông/đại điện được ủy quyền.
 
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 
PVChem hoàn thành vượt mức từ 40%-76% các chỉ tiêu tài chính năm 2021
 
Năm 2021, PVChem đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tài chính quan trọng được ĐHĐCĐ thông qua trước 01 tháng của năm kế hoạch, với tổng doanh thu đạt 2.7901 tỷ đồng (kế hoạch 2000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 40%), lợi nhuận trước thuế đạt 34,57 tỷ đồng (kế hoạch 22 tỷ đồng, vượt kế hoạch 57%), nộp ngân sách Nhà nước đạt 132 tỷ đồng (kế hoạch 75 tỷ đồng, vượt kế hoạch 76%). Đặc biệt, giá cổ phiếu PVChem (mã chứng khoán PVC) từ đầu năm 2022 đã có nhiều khởi sắc.

Cụ thể, trong lĩnh vực dịch vụ, doanh thu trong năm 2021 đạt 850 tỷ đồng, đạt 106% Kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, PVChem triển khai cung cấp dịch vụ cho các giếng khoan và giếng sửa của các nhà thầu dầu khí. Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, PVChem chủ yếu tập trung triển khai các hợp đồng dịch vụ với các khách hàng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các Nhà máy Nhiệt điện. Trong lĩnh vực dịch vụ khoa học kỹ thuật, PVChem đã triển khai tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu dầu khí và được các khách hàng đánh giá cao.
Trong lĩnh vực kinh doanh, doanh thu của PVChem đạt 1.900 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch năm và bằng 122% so với năm 2020. Trong đó, PVChem tiếp tục duy trì ổn định cung cấp dịch vụ hoá chất cho các hoạt động dầu khí (từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm), với danh mục hoá chất ngày càng đa dạng hoá với các nguồn hàng từ nhập khẩu, trong nước và tự pha trộn. Năm 2021, PVChem đã ký kết được một số hợp đồng cung cấp hoá chất khoan, khai thác, hoá chất lọc dầu với các khách hàng Vietsovpetro, PVEP, Nhà máy LHD Nghi Sơn,....   

Về sản xuất, năm 2021 PVChem tiếp tục tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống như Xi măng G, Silica Flour, Bentonite... để cung cấp cho các Công ty, Nhà thầu Dầu khí tại Việt Nam. Đồng thời, PVChem đang triển khai các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Cái Mép như phối hợp với các đối tác nghiên cứu sản xuất phụ gia Xi măng/bê tông và nghiên cứu nâng cao giá trị của sản phẩm Bentonite; song song tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đầu vào có giá cạnh tranh để tăng hiệu quả và ổn định sản xuất.

Công tác nghiên cứu mở rộng đầu tư, sản xuất các sản phẩm mới/dịch vụ mới cũng được PVChem hết sức coi trọng và tập trung đẩy mạnh. Trong năm, PVChem đã triển khai góp vốn đầu tư tài chính thành lập Công ty TNHH DMC, Công ty PVChem-Tech và triển khai nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án như Dự án sản xuất Oxy già; Dự án đầu tư Hệ thống bồn bể chứa, phối trộn hoá chất lỏng; Dự án sản xuất khí công nghiệp sử dụng nguồn nhiệt lạnh của Dự án kho chứa LNG Thị Vải của PV GAS; Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/Compound từ bột PP của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Trong đó, đáng chú ý là dự án xây dựng căn cứ kỹ thuật hóa chất tại Nghi Sơn - Trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước.
Trong năm 2021, PVChem đã thực hiện đầy đủ các quy định đối với công ty niêm yết, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được thông tin rõ ràng, minh bạch tới các cổ đông, nhà đầu tư.  

Những kết quả PVChem đã đạt được trong năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động và thử thách đã góp phần khẳng định định hướng phát triển đúng đắn và hiệu quả trong chiến lược phát triển PVChem, tạo tiền đề để PVChem thực hiện thành công Kế hoạch năm 2022, Kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển PVChem, góp phần vào sự phát triển chung của Ngành Dầu khí.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Năm 2022, PVChem tập trung triển khai phương án tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng 
 
Năm 2022, PVChem đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 12.300 tấn, tổng doanh thu 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 95 tỷ đồng.
 
Kỳ ĐHĐCĐ đã thông qua phương án tăng Vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng gồm: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển với 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm, giá trị vốn tăng thêm dự kiến khoảng 100 tỉ đồng và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với 40 triệu cổ phiếu phát hành thêm có giá trị vốn tăng thêm dự kiến khoảng 400 tỉ đồng. Điều này không chỉ giúp PVChem mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung các Dự án đầu tư trọng điểm mà còn chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác.

Bên cạnh đó, PVChem cũng chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, định hướng đến 2045; Tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án sản xuất PP filer Marter batch/Compound từ bột PP; sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại Nghi Sơn, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Oxy già (H202), đầu tư hệ thống bồn bể chứa, căn cứ hóa chất,...  Đồng thời, xây dựng các phương án sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm. Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hoá phẩm Dầu khí Cái Mép và triển khai các dự án mới phù hợp với định hướng phát triển nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của PVChem.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2022 đã thông qua 09 nội dung quan trọng với tỷ lệ đồng thuận 100%, bao gồm: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của PVChem; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị PVChem; Báo cáo của Ủy viên Hội đồng Quản trị độc lập; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2021, Chiến lược phát triển đến năm 2035, Chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với HĐQT, TGĐ PVChem, Phương án tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2022 đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông. Đây sẽ là cơ sở, động lực để tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem vững tin thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội 
 

Ông Trần Kiên – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết


Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo của Ủy viên HĐQT độc lập


Ông Đặng Trung Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực trình bày tờ trình thông qua Chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT PVChem


Ông Trần Văn Trinh – Kế toán Trưởng trình bày Phương án tăng Vốn điều lệ


Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội
Các tin khác