024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem đạt doanh thu kỷ lục 674 tỉ đồng trong quý I năm 2023

Quý I/2023, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, mã chứng khoán: PVC) thực hiện loạt giải pháp tổ chức sản xuất hóa chất phục vụ thăm dò khai thác dầu khí, cải tiến phương thức bán hàng cũng như cung cấp các dịch vụ nên đem lại doanh thu cũng như lợi nhuận khả quan.

 
Tình trạng tăng giá đầu vào của các nguyên liệu, hóa chất từ năm 2022 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ cốt lõi và cung cấp hóa chất của PVChem trong quý I/2023.

Hiện nay, dù PVChem chưa có đầu ra lớn, ổn định cho các sản phẩm sản xuất của Nhà máy Cái Mép nhưng đã bước đầu thành công trong việc tìm kiếm khách hàng ngoài ngành để tiêu thụ sản phẩm và nâng cao công suất của nhà máy.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, PVChem ước đạt doanh thu 674 tỉ đồng (vượt 188% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 14,5 tỉ đồng (đạt 265% kế hoạch). Nộp ngân sách nhà nước 38,62 tỉ đồng (đạt 314% kế hoạch quý I).

Bước sang năm 2023, trước tình hình khó khăn của thị trường do hậu tác động từ dịch Covid - 19, PVChem đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của ngành dầu khí nói chung và của PVChem nói riêng để đặt ra kế hoạch cho năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản: Tổng doanh thu: 2.500 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 42 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 29,4 tỉ đồng; Nộp ngân sách nhà nước: 110 tỉ đồng; tỉ lệ chia cổ tức: 4%.

Để có thể hoàn thành kế hoạch đặt ra, nhiệm vụ chính và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 của PVChem chủ yếu như sau: Tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm; Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép;

Duy trì và cung cấp ổn định dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ công nghiệp với các khách hàng truyền thống; Tìm kiếm cung cấp các dịch vụ khảo sát và sửa chữa hệ thống chống ăn mòn cho các công trình dầu khí của các nhà máy lọc dầu, các nhà máy đạm...; Tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ tại các dự án Long Sơn, Long Phú, Sông Hậu...;

Phát triển kinh doanh hóa chất trong ngành, tập trung vào dịch vụ hóa chất khai thác, hóa chất khoan, hóa chất lọc hóa dầu, hóa chất công nghiệp khác và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế; Tìm kiếm cơ hội kinh doanh các sản phẩm mới mang lại hiệu quả; Nghiên cứu đưa vào thử nghiệm thành công hệ dung dịch khoan của PVChem với các giếng của Vietsovpetro; Nghiên cứu phương án triển khai các giải pháp xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu với từng điều kiện cụ thể của các giếng khai thác.

Đặc biệt, PVChem đang triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, PVChem phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu ra thị trường ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận và tình hình thị trường tài chính - chứng khoán thuận lợi. Từ đó, tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án: Dự án sản xuất PP filer Marter batch/Compound từ bột PP; Dự án nhà máy sản xuất Oxy già (H202). Nghiên cứu các dự án: Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu; Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp; Dự án đầu tư hệ thống bồn bể chứa, căn cứ hóa chất...
(Theo Petrotimes)
Các tin khác