024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022, triển khai Phương án tăng Vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng

Sáng ngày 14/7/2022, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Đảng bộ PVChem và Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự buổi họp có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem; đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem; các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PVChem; Lãnh đạo các đơn vị thành viên/trực thuộc, các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ và đại diện các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) của Tổng công ty. 
 

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng và Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 của PVChem tại điểm cầu Hà Nội

 
6 tháng đầu năm 2022, PVChem đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch. Đặc biệt, PVChem đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) với sự nhất trí, tin tưởng, ủng hộ rất cao của các cổ đông với tỷ lệ 100% thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ, trong đó, có hai nội dung quan trọng là Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035 và Phương án tăng Vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để PVChem triển khai các dự án đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động một cách toàn diện từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đến cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đầu tư các dự án, đầu tư/góp vốn vào các công ty. Đối với hoạt động SXKD, PVChem nói riêng và ngành Dầu khí nói chung chịu nhiều tác động do dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc giá vật tư, hóa phẩm đầu vào và cước phí vận tải tăng cao, thêm vào đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhận định được những khó khăn trên, PVChem đã chủ động đề ra các phương án và các kịch bản ứng phó linh hoạt nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro có ảnh hưởng tới hoạt động SXKD như bám sát biến động về tỷ giá, lãi suất để quản trị dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả; tích cực tham gia chuỗi liên kết giá trị của Tập đoàn; nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư; bám sát diễn biến giá dầu… Vì vậy, kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được duy trì ổn định, PVChem đã cơ bản hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch 6 tháng đầu năm với Doanh thu ước đạt 1.263 tỷ đồng, đạt 128% Kế hoạch 6 tháng và bằng 130% so với cùng kỳ năm 2021; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 8,55 tỷ đồng, đạt 104% Kế hoạch 6 tháng; Nộp ngân sách nhà nước khoảng 39,2 tỷ đồng, đạt 101% Kế hoạch 6 tháng. 

Lĩnh vực dịch vụ đóng góp 403 tỷ đồng doanh thu bằng 154% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, dịch vụ dung dịch khoan đang dần phục hồi cung cấp dịch vụ ổn định cho các nhà thầu dầu khí, đồng thời, ký mới các hợp đồng dịch vụ dung dịch khoan với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, PVChem tiếp tục triển khai các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu Dầu khí. Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, PVChem triển khai tiếp cận kế hoạch mua sắm năm 2022 của các đơn vị trong ngành để tìm kiếm các hợp đồng mới, nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

Đối với lĩnh vực kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, đạt 830 tỷ đồng doanh thu, đạt 135% Kế hoạch 6 tháng và bằng 115% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, đóng góp phần lớn doanh thu đến từ kinh doanh hạt nhựa, kinh doanh hoá chất (hoá chất cho khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm,...). 

Lĩnh vực sản xuất, tổng sản lượng 6 tháng đầu năm ước đạt 6.259 tấn, đạt 101% kế hoạch 6 tháng và bằng 124% so với cùng kỳ 2021. Hiện nay, PVChem đang triển khai các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Cái Mép như: Thực hiện các biện pháp để kiểm soát quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm; làm việc với các đối tác để lựa chọn, mở rộng nguồn cung clinker nhằm đảm bảo chất lượng ổn định cho sản phẩm Xi măng G; tiếp tục tìm kiếm, mở rộng nguồn nguyên liệu cũng như khả năng phát triển các sản phẩm mới cho Nhà máy Cái Mép.

Nổi bật trong các hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 của PVChem là việc tập trung thúc đẩy nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư với các đối tác như: Phối hợp với đối tác PVFCCo nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy sản xuất Oxy già; phối hợp đối tác Shinkong Synthetic Fiber Corp (SSFC - Đài Loan), Công ty Môi trường Nghi Sơn triển khai Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu, Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/ compound từ bột PP của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; phối hợp cùng đối tác BIG (Thái Lan) triển khai Dự án sản xuất khí công nghiệp sử dụng nguồn nhiệt lạnh của dự án kho LNG Thị Vải,... 

Triển khai kế hoạch hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2022, PVChem đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cùng 10 giải pháp chính. Theo đó, PVChem sẽ tập trung triển khai phương án tăng Vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng, từng bước hiện thực hóa Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ trong cả 3 lĩnh vực sản xuất – kinh doanh – dịch vụ; mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm/dịch vụ nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD trong toàn Tổng Công ty... nhằm mục tiêu hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.
 
Đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem đánh giá cao nỗ lực của toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCVN PVChem để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí đề nghị toàn thể Ban lãnh đạo PVChem và các đơn vị thành viên/ trực thuộc đặt mục tiêu, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, bám sát Phương án tăng Vốn điều lệ của Tổng công ty để chủ động xây dựng kế hoạch cho các đơn vị phù hợp với lộ trình chung đã đề ra, đảm bảo thực hiện thành công Phương án tăng Vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua. 
Các tin khác