024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 trước 30 ngày

Tính đến ngày 30/11/2020, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh(SXKD) năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt cao so với kế hoạch, cụ thể doanh thu hợp nhất ước đạt 2112 tỷ đồng, đạt 123% Kế hoạch năm, tổng lợi nhuận trước thuế ước 30,13 tỷ đồng, đạt 217% kế hoạch năm, nộp NSNN ước 90 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm.

Năm 2020 là năm khá đặc biệt với PVChem, nó không chỉ là dấu mốc khẳng định quá trình 30 năm xây dựng và phát triển mà còn là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển, đánh dấu bước ngoặt trong việc định hình, phát triển thương hiệu với tên gọi, định hướng, mục tiêu mới nhằm khẳng định vị thế, vai trò của PVChem trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao cho ngành Dầu khí. Chính vì vậy, việc về đích sớm các chỉ tiêu SXKD mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định sự đúng đắn trong định hướng phát triển mới, tạo động lực cho tập thể Lãnh đạo và Người lao động PVChem vững tin bước tiếp. 
 

Tinh thần quyết tâm của CBCNV PVChem tại buổi lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD 2020
 
Với các giải pháp đồng bộ, năm 2020, PVChem tiếp tục phát triển khá đồng đều trên cả ba lĩnh vực chính (Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ). Đối với lĩnh vực cung cấp dịch vụ, PVChem đã triển khai các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu, khâu sau cho các nhà thầu dầu khí; trong đó, dịch vụ dung dịch khoan đã triển khai cung cấp cho 15 giếng khoan và 03 giếng sửa của 05 nhà thầu dầu khí. Đối với dịch vụ công nghiệp, PVChem tập trung tìm kiếm phát triển thị trường trong ngành và triển khai các hợp đồng về xử lý môi trường, làm sạch, chống ăn mòn cho các khách hàng là các Nhà máy lọc dầu, Nhà máy Nhiệt điện...đặc biệt, PVChem đã thực hiện thành công gói thầu số 01 trong đợt bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với vai trò là nhà thầu chính và được khách hàng đánh giá cao. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã gây ra các khó khăn rất lớn, hạn chế hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá nhưng hoạt động kinh doanh vẫn được đảm bảo và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch với việc cung cấp ổn định dịch vụ hoá chất cho các hoạt động dầu khí (từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm) với các danh mục hoá chất ngày càng đa dạng từ các nguồn hàng nhập khẩu, trong nước đến tự pha trộn,...Đồng thời, PVChem cũng chủ động triển khai nghiên cứu kinh doanh các sản phẩm mới như Biomass, Ethanol,…Trong lĩnh vực sản xuất, PVChem tập trung sản xuất các sản phẩm chính là Xi măng G, Silica Flour và Bentonite API để cung cấp cho các Công ty dịch vụ dầu khí tại Việt Nam.
 

Liên danh PVChem-Dongil thực hện công việc trong gói thầu 01 của đợt Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất lần 4

Ngoài những kết quả đạt được trong SXKD, PVChem cũng ghi nhận những nỗ lực trong công tác tái cấu trúc khi chuyển đổi thành công 02 Chi nhánh trực thuộc sang mô hình Công ty TNHH nhằm tăng cường tính tự chủ, phát huy năng lực hoạt động trong từng lĩnh vực chuyên biệt và cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực SXKD của một số đơn vị thành viên; cải tiến trong quản lý, quản trị, điều hành và đồng bộ hệ thống các quy chế, quy trình để tạo hành lang pháp lý và hỗ trợ hoạt động SXKD; tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao công tác quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ, trong đó, PVChem đã thu hồi được hơn 20,7 tỷ đồng nợ khó đòi, thực hiện hoàn nhập dự phòng 17,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm qua đó đã góp phần giúp PVChem hoàn thành sớm chỉ tiêu lợi nhuận ngay từ 6 tháng đầu năm 2020.

Để phát triển bền vững, PVChem sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu, đầu tư các dự án mới với tổng vốn dự kiến cho giai đoạn 2021-2025 lên tới 5.980 tỷ đồng. Riêng năm 2021, vốn đầu tư dự kiến là 317 tỷ đồng với một số dự án mới như Dự án sản xuất dung môi từ nguồn Condensate trên cơ sở hoán cải/nâng cấp hệ thống công nghệ hiện hữu của Nhà máy PV Oil Phú Mỹ,Dự án sản xuất Xút - Clo và các sản phẩm phụ từ gốc Clo để cung cấp cho các ngành công nghiệp, Dự án sản xuất khí công nghiệp sử dụng nguồn nhiệt lạnh (Cold energy) của Dự án LNG Thị Vải, Dự án sản xuất Oxy già sử dụng nguồn khí Hydro của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu cung cấp cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ,…Để giải quyết bài toán nguồn vốn, năm 2021, PVChem dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng, trong đó 400 tỷ đồng từ phát hành thêm cổ phiếu và 100 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển.
 

 
Thành quả đạt được năm 2020 trong bối cảnh PVChem phải đối mặt với bộn bề khó khăn do ảnh hưởng kép của giá dầu giảm sâu và đại dịch Covid-19 đã cho thấy sự đoàn kết, nỗ lực, linh hoạt của Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem. Điều này cũng cho thấy định hướng PVChem đang thực hiện hoàn toàn có cơ sở, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả, tạo niềm tin cho người lao động, khách hàng, đối tác, cổ đông đồng thời cũng tạo động lực to lớn để PVChem vững tin hướng về phía trước, hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của năm 2021 và những năm tiếp theo.
Các tin khác