024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), mã cổ phiếu PVC, vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 48,8 tỷ đồng, vượt 45,5% kế hoạch 9 tháng, vượt 16% kế hoạch năm 2023 và tăng 194% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đạt hơn 2.255 tỷ đồng vượt 23% kế hoạch 9 tháng, đạt 90% kế hoạch năm 2023 và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.


PVChem thực hiện gói thầu số 01 trong đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn


Ngay từ đầu năm 2023, sau khi đánh giá đầy đủ, toàn diện các rủi ro có thể tác động tới hoạt động SXKD, PVChem đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành để ứng phó với những biến động có thể xảy ra. Từ phương án sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, dự trữ hàng tồn kho và tiêu thụ đến bám sát biến động về tỷ giá, lãi suất để quản trị dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD và đầu tư. Điểm nhấn tạo nên sự bứt phát trong kết quả SXKD của Quý III/2023 đến từ lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, kinh doanh hóa chất và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng nhà máy lọc hóa dầu.

Bên cạnh việc thúc đẩy mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, PVChem cũng thực hiện tốt công tác kiểm soát và thu hồi công nợ. Trong 9 tháng năm 2023, PVChem không phát sinh nợ khó đòi và đã thực hiện hoàn nhập 2,1 tỷ đồng nợ khó đòi. Đó là những điểm sáng góp phần tạo nên bức tranh tài chính đầy triển vọng của PVChem trong năm 2023. 


Hình ảnh minh họa (nguồn: Internet)


Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, cùng với công tác thực hiện tăng vốn điều lệ lên 812 tỷ trong năm 2023, PVChem đã và đang hội tụ đầy đủ những yếu tố tích cực nhất để bứt phá trong năm 2023, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo góp phần tiến tới thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 và chiến lược phát triển tới năm 2035.

Các tin khác