024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem làm việc với đoàn công tác của Petrovietnam về công tác truyền thông và văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam

Sáng ngày 4/4/2023, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về tình hình triển khai kế hoạch công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp tại PVChem.

Tham dự buổi làm việc, về phía Petrovietnam có đồng chí Trần Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, các đồng chí Lãnh đạo đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam, các Ban chuyên môn Tập đoàn. 

Về phía PVChem có đồng chí Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem, đồng chí Phạm Ngọc Khuê – Phó Tổng giám đốc PVChem cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, đại diện các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên.
 
Toàn cảnh buổi làm việc đoàn của Tổ công tác
 
Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã nghe đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem và đồng chí Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng giám đốc PVChem báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) tại PVChem. Sau quá trình triển khai Văn hóa doanh nghiệp, PVChem đã có những thay đổi tích cực, từ một đơn vị khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), nội tại đơn vị còn nhiều vấn đề bất cập, nhất là trong văn hóa làm việc, văn hóa ứng xử… Qua quá trình nỗ lực xây dựng, tái tạo Văn hóa tại đơn vị, đến nay, PVChem đã có những thay đổi mạnh mẽ, hoạt động SXKD đã có nhiều khởi sắc, những vấn đề tồn tại được giải quyết dứt điểm…đã góp phần ổn định, phát triển PVChem như ngày hôm nay. Từ đó tạo niềm tin, động lực cho mỗi CBCNV-NLĐ gắn bó, cống hiến vì một PVChem chuyên nghiệp, phát triển bền vững.   
 
 
Đồng chí Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem báo cáo tại buổi làm việc
 
Năm 2020, khi Tập đoàn triển khai đẩy mạnh công tác tái tạo văn hóa PVN, PVChem nhận thấy đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, là một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng, phát triển PVChem và các đơn vị thành viên. Vì vậy, việc chỉ đạo triển khai thực hiện TT&VHDN tại PVChem được thực hiện một cách đồng bộ trong cả hệ thống chính trị từ Đảng bộ, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh). Đồng thời, PVChem đã thành lập tổ xây dựng đề án văn hóa PVChem. Ngày 24/6/2020, HĐQT PVChem phê duyệt Cẩm nang Văn hóa PVChem làm cơ sở để xây dựng và phát triển Văn hóa PVChem, phù hợp với Văn hóa Petrovietnam và mục tiêu, chiến lược phát triển PVChem trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Đảng ủy PVChem đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 37-NQ/ĐU ngày 3/2/2021về công tác TT&VHDN và tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên thông qua đầu mối các Ban/Văn phòng/Chi bộ trực thuộc. Việc phổ biến, tuyên truyền thực hiện Cẩm nang văn hóa PVChem/văn hóa Petrovietnam được thực hiện thường xuyên đến toàn thể các cán bộ, Đảng viên thông qua nhiều hình thức khác nhau như lồng ghép trong các buổi họp, các đợt sinh hoạt định kỳ tại các Chi bộ trực thuộc và trong toàn Đảng bộ PVChem, qua các phương tiện thông tin như fanpage, website, facebook…

Thực hiện Kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Hội nghị công tác TT&VHDN lần thứ II năm 2022 và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy PVChem, việc triển khai VHDN được PVChem triển khai phổ biến một cách linh hoạt với phương thức triển khai phù hợp với từng hoạt động, sự kiện cụ thể. 
 
Đồng chí Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem báo cáo tại buổi làm việc

Về kết quả triển khai theo 9 nội dung theo Kế hoạch 5799/KH-DKVN ngày 27/11/2020 của Petrovietnam và lượng hoá thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, PVChem là một trong những đơn vị đã triển khai cơ bản và toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật như PVChem đã hoàn thiện, ban hành Cẩm nang văn hóa PVChem; bộ nhận diện thương hiệu; công tác 5S, thay đổi không gian làm việc khoa học, chuyên nghiệp… Đồng thời, đơn vị đã nhìn nhận, đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai công tác TT&VHDN để đưa ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của PVChem.
 
Đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Dũng đã khẳng định công tác triển khai VHDN tại PVChem đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Các tổ chức chính trị, đoàn thể từ Đảng ủy, Chính quyền đến, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cùng chung tay tham gia tuyên truyền, phổ biến và thực hiện TT&VHDN. VHDN đã và đang phát huy vai trò hình thành thói quen, hành vi ứng xử trong mỗi CBCNV-LĐ PVChem, tạo sự thống nhất đoàn kết trong tập thể, từ ý chí đến hành động, qua đó, góp phần hỗ trợ có hiệu quả cho triển khai hoạt động SXKD, thực hiện các mục tiêu, định hướng chiến lược của PVChem.

Đồng chí Trần Quang Dũng lưu ý 04 vấn đề: PVChem phải luôn xác định rõ mục tiêu tái tạo văn hóa doanh nghiệp chính là tạo đà tái tạo sản xuất kinh doanh; Truyền thông là cầu nối giữa PVChem với người lao động, cổ đông, nhà đầu tư và công chúng; PVChem cần đồng bộ hóa công tác chỉ đạo tái tạo văn hóa doanh nghiệp; Tái tạo văn hóa doanh nghiệp là sự kết hợp giải quyết nhiều mục tiêu khác nhau của đơn vị, từ hoạt động SXKD, thực hiện dân chủ cơ sở, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ… 

Quá trình trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác TT&VHDN giúp PVChem có được đánh giá khách quan về những thành công cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai VHDN tại đơn vị, từ đó để xây dựng những mục tiêu, nhiệm vụ cần triển khai công tác TT&VHDN một cách có hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD, khẳng định thương hiệu, vị thế của PVChem trong tương lai.
 
Các tin khác