024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem/ Tổng công ty) đã tổ chức Lễ sơ kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Lễ sơ kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.Lễ sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021 tại điểm cầu Hà Nội
 
PVChem hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 vẫn ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, khi làn sóng thứ 4 dịch Covid -19 đang có diễn biến phức tạp hơn, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là ở Tp. HCM và các tỉnh phía Nam - những địa bàn kinh tế năng động nhất của đất nước đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động SXKD, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa… của nền kinh tế đất nước. 
 
Trong bối cảnh đó, với việc nỗ lực kiểm soát tốt công tác an toàn phòng chống dịch bệnh, phát huy kinh nghiệm, hiệu quả trong quản trị điều hành, PVChem đã cố gắng duy trì giữ mối liên hệ với khách hàng để thực hiện việc cung cấp các sản phẩm/dịch vụ luôn thông suốt, song song tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Với những nỗ lực, cố gắng và các giải pháp hiệu quả, PVChem đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, PVChem ước đạt tổng doanh thu hợp nhất là 900,5 tỷ đồng, bằng 100% Kế hoạch 6 tháng, đạt 45% Kế hoạch năm; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 9,6 tỷ đồng, đạt 106% Kế hoạch 6 tháng, đạt 44% Kế hoạch năm; Nộp NSNN ước đạt 39 tỷ đồng, đạt 105% Kế hoạch 6 tháng, đạt 52% Kế hoạch năm.

Kinh doanh là lĩnh vực đóng góp gần 60% doanh thu toàn Tổng công ty nhưng ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến cước vận tải biển, giá hóa chất và chi phí đầu vào tăng cao nên tỷ suất lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm của lĩnh vực này chưa đạt được như kỳ vọng. Đối mặt với những khó khăn đó, PVChem đã chủ động bám sát nhu cầu khách hàng, đưa ra các giải pháp cung cấp hàng hóa linh hoạt. PVChem đã ký kết một số hợp đồng cung cấp hoá chất khoan, khai thác, hoá chất lọc dầu với các khách hàng Vietsovpetro, PVEP, Nhà máy LHD Nghi Sơn,...

Dịch vụ kỹ thuật là lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch bệnh Covid-19 và giá dầu biến động, khối lượng công việc trong 6 tháng đầu năm giảm sút đáng kể so với cùng kỳ năm 2020, song bằng kinh nghiệm và khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh tại công sở, nhà máy nên các đơn vị cung cấp dịch vụ của PVChem vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đóng góp phần lớn vào lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty.  

Lĩnh vực sản xuất cũng có nhiều cố gắng để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 6 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng sản xuất đạt 4.648 tấn, đạt 101% kế hoạch 6 tháng. Hiện, PVChem đang triển khai đồng bộ các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Cái Mép, phối hợp với các đối tác nghiên cứu sản xuất phụ gia xi măng/bê tông và nghiên cứu nâng cao giá trị của sản phẩm Bentonite, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đầu vào có giá cạnh tranh để ổn định sản xuất, đảm bảo hiệu quả của Nhà máy.

Bên cạnh đó 6 tháng đầu năm 2021, PVChem tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc, tinh giảm bộ máy hoạt động tại Công ty Mẹ; rà soát, điều chỉnh Điều lệ, hệ thống các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế và các quy định liên quan của pháp luật; chuyển đổi mô hình hoạt động của 02 chi nhánh thành Công ty TNHH, nhằm tăng cường tính tự chủ và nâng cao khả năng mở rộng, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành trong chuỗi cung ứng dịch vụ của ngành Dầu khí. Đặc biệt, PVChem đã ký kết thành công gia hạn Hợp đồng liên doanh với đối tác Schlumberger (Mỹ) qua đó mở rộng khả năng hợp tác để Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam phát triển hơn nữa. Trong thời gian tới, PVChem sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh tiềm năng, mang lại hiệu quả cao. 

Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành Kế hoạch SXKD 2021
 

Đồng Chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Lễ sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2021
 
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem đánh giá cao những nỗ lực vượt khó để hoàn thành Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021 của các đơn vị thành viên của PVChem. Với nhận định về khả năng phục hồi của giá dầu thế giới và song song đó những khó khăn do dịch bệnh covid -19 được dự báo còn kéo dài, đồng chí chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cần bám sát mục tiêu, kế hoạch phát triển chung của ngành Dầu khí và của PVChem để xây dựng lộ trình phát triển cụ thể, bền vững, khẳng định vị thế của chính mình để cùng PVChem hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ, kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
 
Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm và cả năm 2021, đồng chí Phan Công Thành - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Các đơn vị cần chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hợp đồng đã ký kết; Tìm kiếm các dịch vụ khảo sát và sửa chữa hệ thống chống ăn mòn cho các công trình dầu khí và tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ cho dự án Long Sơn, Long Phú, Sông Hâu; Xây dựng phương án sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm; Duy trì phát triển kinh doanh hóa chất trong ngành; Tăng cường mở rộng các dịch vụ mới trong và ngoài ngành; Tập trung triển khai các Dự án sản xuất PP Compound từ bột PP, Dự án sản xuất PET Chip tái chế từ nguồn chai nhựạ PET phế liệu, Dự án sản xuất dung môi từ nguồn Condensate trong nước, Dự án đầu tư bồn chứa Axit H3PO4 hợp tác với Đạm Phú Mỹ, Dự án Oxy già,… để tạo cơ sở thực hiện thành công mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 1000 tỷ. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí quản lý văn phòng, chi phí sản xuất,… để gia tăng hiệu quả hoạt động trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; Tăng cường công tác thu hồi công nợ; Giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời hàng chậm luân chuyển, kém phẩm chất, đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn; Hoàn thành xây dựng Kế hoạch năm 2022 của Tổng Công ty.

Với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, PVChem tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch SXKD 2021 đã đề ra, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021-2025 và tiếp tục khẳng định được vị thế, tiềm năng phát triển của PVChem.
 
Các tin khác