024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem nỗ lực quản trị biến động, hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023

9 tháng đầu năm 2023, PVChem hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023 thông qua, trong đó các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất, nộp ngân sách nhà nước có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. 


Toàn cảnh giao ban
 
Nỗ lực quản trị biến động

9 tháng đầu năm 2023, hoạt động SXKD của PVChem chịu các tác động từ việc tăng giá của các nguyên liệu và hoá chất đầu vào, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, hóa chất, dung dịch khoan... làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của PVChem từ Sản xuất – Kinh doanh – Dịch vụ kỹ thuật. Thêm vào đó, việc thường xuyên nghiên cứu, cải tiến, sáng tạo để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng là thách thức không nhỏ mà PVChem tự đặt ra cho chính mình để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
 
Với sự đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện các rủi ro, tác động ảnh hưởng tới hoạt động SXKD, từ đó, PVChem xây dựng và triển khai kịch bản điều hành linh hoạt để ứng phó, bên cạnh đó, PVChem luôn bám sát khách hàng thực hiện cung cấp các sản phẩm/dịch vụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh;....đã giúp PVChem hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính cơ bản với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm  2022, tạo đà cho những nỗ lực để hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, làm tiền đề thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển PVChem đến 2025.

Theo đó, Tổng Doanh thu ước đạt 2.215,41 tỷ đồng, vượt 20% Kế hoạch 9 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ 2022; đạt 89% Kế hoạch năm 2023; Tổng Lợi nhuận trước thuế ước đạt 34,8 tỷ đồng, đạt 104% Kế hoạch 9 tháng, tăng 10,9% so với cùng kỳ 2022, đạt 83% Kế hoạch năm 2023; Nộp NSNN ước 65 tỷ đồng, vượt 44% Kế hoạch 9 tháng, tăng 7% so với cùng kỳ 2022 và đạt 118% Kế hoạch năm 2023.


Đội ngũ kỹ sư tham gia gói thầu 01 đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn TA23

 
Điểm sáng trong các lĩnh vực hoạt động

Cùng với sự tăng cường thăm dò dầu khí, lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan của PVChem 9 tháng đầu năm đạt hiệu quả cao. Số lượng giếng khoan cung cấp dịch vụ trong 9 tháng đầu năm là 14 giếng, tăng 03 giếng so với cùng kỳ năm 2022, mang về doanh thu khoảng 650 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch 9 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC) là đơn vị đầu tiên trong Tổng công ty PVChem hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023.

Đối với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, việc trở thành một trong các nhà điều hành chính cho gói thầu số 01 đợt bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn TA23 - gói thầu có quy mô lớn và chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa không chỉ là cơ hội để PVChem tăng doanh thu và lợi nhuận mà còn là cơ hội để PVChem thể hiện vai trò, vị thế của mình góp phần định vị thương hiệu PVChem trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, việc quản trị tốt công nợ, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi, đồng thời, thu hồi 1,9 tỷ đồng hoàn nhập quỹ dự phòng và triển khai hiệu quả công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí cũng là một điểm sáng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm của PVChem. 
Bằng những giải pháp, hướng đi cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động, 9 tháng đầu năm 2023 PVChem đã đạt được kết quả khả quan trên cả 3 lĩnh vực hoạt động, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động cũng như lợi ích của các cổ đông. 

Quyết tâm hoàn thành/hoàn thành vượt mức Kế hoạch SXKD năm 2023 và thực hiện thành công tăng vốn điều lệ 

Nhận định tình hình thị trường những tháng còn lại đang có dấu hiệu cho thấy khó khăn nhiều hơn, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tỷ giá, giá dầu và thị trường các sản phẩm xăng dầu bắt đầu có nhiều diễn biến phức tạp, không thuận lợi, có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD năm 2023.
 

Hình ảnh minh họa  (nguồn internet)

Để hạn chế những khó khăn, PVChem tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp đồng bộ trong từng lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là thực hiện triệt để công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí,... quyết tâm hoàn thành/hoàn thành vượt mức Kế hoạch SXKD năm 2023. Đặc biệt, PVChem sẽ tập trung triển khai, phấn đấu hoàn thành công tác tăng Vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm mở rộng hoạt động SXKD, góp vốn cho các công ty con, tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển sâu rộng hơn các lĩnh vực hoạt động, tự chủ về tài chính, qua đó giúp PVChem thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035.

 
Các tin khác