024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem ổn định để phát triển bền vững

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (tiền thân là Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí) - mã cổ phiếu PVC sẽ diễn ra vào chiều ngày 22/6/2020. Cổ phiếu PVC chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đến nay đã được 13 năm, trải qua không ít những thăng trầm song cổ phiếu PVC luôn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng, đồng hành và sẻ chia của các cổ đông/nhà đầu tư.

Dấu ấn 2019

Năm 2019 là một năm thành công của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem). Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh từ các đối thủ lớn, nhu cầu thị trường sụt giảm, sự thay đổi chính sách tín dụng về ngoại tệ, sản phẩm đầu vào khan hiếm… song bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ cùng tinh thần quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, PVChem đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) với tổng doanh thu đạt 2.287 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 45,2 tỷ đồng tăng cao so với kế hoạch, bằng 281% so với năm 2018, nộp ngân sách nhà nước 151 tỷ đồng,đạt 196% kế hoạch năm.
 

Biểu đồ doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2019
 

Biểu đồ lợi nhuận hợp nhất thực hiện năm 2019
 
Với nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng các lĩnh vực mà PVChem có thế mạnh, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh… đã giúp PVChem đạt được kết quả tích cực trên cả ba lĩnh vực hoạt động chính là Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ. Hoạt động sản xuất được duy trì ổn định tại đơn vị thành viên với các sản phẩm chính như Xi măng G, Silicar Flour và Bentoite API. Hoạt động kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực với các sản phẩm hóa chất phục vụ cho cả khâu đầu, khâu sau trong ngành và các sản phẩm hóa chất ngoài ngành. Lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật luôn đóng vai trò nòng cốt trong cơ cấu sản phẩm dịch vụ và đóng góp rất lớn vào kết quả SXKD chung PVChem. Năm 2019, khối lượng công việc mảng dịch vụ dung dịch khoan gia tăng so với năm 2018, các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho cả khâu đầu và khâu sau được duy trì ổn định và hiệu quả.
 

Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép 


Kỹ sư PVChem thưc hiện dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời tại Nhà máy Điện Cam Lâm
 
Năm 2019, bên cạnh tập trung SXKD, PVChem đã có nhiều thay đổi trong quản lý, quản trị, điều hành với mục tiêu đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Người lao động PVChem; đồng thời, PVChem cũng chú trọng tăng cường nguồn lực, phân cấp, phân quyền cho các đơn vị thành viên để hoạt động hiệu quả; xây dựng cơ chế phát huy nguồn lực, tăng tính chủ động cho các đơn vị và xây dựng mới cơ chế tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ để khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác và nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ mới. Đặc biệt, PVChem đã tập trung nguồn lực, trí tuệ hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2025, định hướng đến 2035 và Kế hoạch 5 năm 2020-2025. Đây là cơ sở nền tảng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của PVChem trong giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu phấn đấu năm 2020: Ổn định để phát triển bền vững

Bước vào năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã làm nền kinh tế Thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là đối với ngành Dầu khí. Khó khăn chồng chất khó khăn là thách thức to lớn đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói chung và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) nói riêng. Chính vì vậy, PVChem đã đưa ra nhiều kịch bản linh hoạt nhằm tối ưu hoá hoạt động, tiết giảm các chi phí nhằm giảm giá sản phẩm, dịch vụ để chia sẻ, đồng hành cùng với đối tác, khách hàng, ứng phó với tác động kép từ dịch bệnh và giá dầu giảm sâu, với mục tiêu duy trì ổn định hoạt động SXKD, hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn. 
 

Kỹ sư PVChem thực hiện pha trộn dung dịch khoan tại Base ở Cảng Vietsovpetro

Năm 2020 là năm đầu tiên PVChem thực hiện Chiến lược phát triển với những bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện, tập trung phát triển đồng đều cả 3 lĩnh vực Sản xuất - Kinh doanh - Dịch vụ, trong đó đặt trọng tâm duy trì dịch vụ cốt lõi là dung dịch khoan. Đồng thời, PVChem sẽ tiếp tục gia hạn Hợp đồng liên doanh và mở rộng lĩnh vực hợp tác với đối tác Schlumberger tại M-I Vietnam ngoài lĩnh vực hợp tác truyền thống là dung dịch khoan như xi măng công nghệ cao, ngăn cách nước, gia tăng thu hồi dầu... Bên cạnh đó, PVChem cũng tập trung nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực mới như: đầu tư hệ thống sản xuất, kinh doanh hoá chất công nghiệp; dịch vụ hoá kỹ thuật, khí công nghiệp PVChem tiếp tục đẩy mạnh công tác tác tái cấu trúc phù hợp cho từng giai đoạn và tình hình thực tế; hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của một số Chi nhánh thành Công ty TNHH và cổ phần hoá khi đủ điều kiện; chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhận lực, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ; tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên có hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho CBCNV, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của PVChem.
 

PVChem xuất bán sản phẩm lưu huỳnh
 
PVChem đã chính thức thay đổi tên từ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) thành Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) với Slogan “Cam kết đến thành công” và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới để thể hiện một cách đầy đủ, toàn diện, bao trùm tất cả các lĩnh vực hoạt động, tạo sự khác biệt, thể hiện tầm nhìn, khát vọng, niềm tin của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem trong công cuộc đổi mới, hướng về phía trước.

Mặc dù sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước song tập thể Lãnh đạo và CBCNV PVChem quyết tâm nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020, làm tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty.
Các tin khác