024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem sẵn sàng gia nhập khối doanh nghiệp nghìn tỉ đồng

Không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị, tối ưu hóa các nguồn lực sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường..., Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã chứng minh được khả năng cũng như tiềm lực để gia nhập khối doanh nghiệp nghìn tỉ đồng.Tổng giám đốc PVChem ký kết gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Vietnam giữa PVChem và Schlumberger

 
Ngay từ những tháng đầu tiên của năm 2021, PVChem triển khai các phương án, kịch bản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời, PVChem tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng các lĩnh vực hoạt động có thế mạnh, tối ưu hóa các giải pháp kinh doanh, đạt những kết quả rất khả quan, hoàn thành các chỉ tiêu tài chính quan trọng được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước thời hạn 1 tháng.

Một số lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của PVChem đều đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là lĩnh vực kinh doanh với doanh thu 1.793 tỉ đồng, đạt 131% kế hoạch năm, bằng 115% so với năm 2020. PVChem tiếp tục duy trì ổn định cung cấp dịch vụ hóa chất cho các hoạt động dầu khí (từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu, chế biến khí, điện, đạm), với danh mục hóa chất ngày càng đa dạng từ hàng nhập khẩu, hàng trong nước sản xuất, hàng tự pha trộn... Năm 2021, PVChem đã ký được một số hợp đồng cung cấp hóa chất khoan, khai thác, hóa chất lọc dầu với các khách hàng Vietsovpetro, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cửu Long JOC...

Lĩnh vực dịch vụ hóa chất dầu khí của PVChem cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, PVChem cung cấp dịch vụ cho 22 giếng khoan và 2 giếng sửa của các nhà thầu dầu khí trong năm 2021.
 

Nhà máy Cái Mép - PVChem sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” trong năm 2021
 
Còn trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, PVChem chủ yếu tập trung thực hiện các hợp đồng dịch vụ có giá trị nhỏ đã ký với các khách hàng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các nhà máy nhiệt điện. Đặc biệt, PVChem đã triển khai tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu dầu khí, được khách hàng đánh giá cao.

Năm 2021, PVChem tiếp tục tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống như xi măng G, Silica Flour, Bentonite... để cung cấp cho các công ty dịch vụ dầu khí tại Việt Nam. Đồng thời, PVChem triển khai các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Cái Mép như: Phối hợp với các đối tác nghiên cứu sản xuất phụ gia xi măng/bê tông và nghiên cứu nâng cao giá trị của sản phẩm Bentonite; tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đầu vào giá cạnh tranh để ổn định sản xuất.

Trong năm 2021, PVChem đã tối ưu hóa sản xuất, kiểm soát tốt vấn đề tồn kho, mở rộng thị trường và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

Sang năm 2022, PVChem đã hoàn thiện cập nhật và báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về rà soát kế hoạch 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trong năm 2022, PVChem sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng ngay sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, PVChem đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phương án tăng vốn điều lệ để trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Petrovietnam, để từ đó bảo đảm nguồn lực sẵn sàng triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án sản xuất các sản phẩm hóa chất chất lượng cao, thị trường đang có nhu cầu lớn như hạt pet chip, PP compound, ôxy già...

PVChem đang chủ động nguồn lực và các phương án để triển khai chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm 2021-2025; dành nguồn lực đầu tư ưu tiên các dự án vừa, dự án nhỏ trong lĩnh vực hóa dầu/hóa chất cơ bản, tập trung vào các dự án khả thi (PP compound, petchip, H2O2, căn cứ cung ứng tại Nghi Sơn...); tiếp tục nâng cao các dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên sâu (dịch vụ giếng khoan, công nghệ khai thác dầu khí, bảo dưỡng sửa chữa, chống ăn mòn, sơn bảo vệ...).

Mặt khác, PVChem tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ khâu đầu, mở rộng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh tạo những nguồn doanh thu mới. Trong những năm tới, dự báo giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao do khủng hoảng năng lượng toàn cầu, PVChem sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai các dự án mới trong chuỗi giá trị của ngành Dầu khí, phù hợp với định hướng phát triển nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của PVChem.

Về công tác quản trị, PVChem liên tục thúc đẩy tái cấu trúc bộ máy, hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ. Với mục tiêu xây dựng bộ máy quản trị, cơ chế quản lý, điều hành chuyên nghiệp, hiệu quả, PVChem sẽ sắp xếp, cơ cấu lại đơn vị thành viên, phát huy năng lực, thế mạnh và sự tự chủ của từng đơn vị.

Ðặc biệt, để nâng tầm doanh nghiệp, sẵn sàng gia nhập khối doanh nghiệp lớn trong ngành Dầu khí, PVChem đã và đang tập trung triển khai văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc PVChem, đặc biệt là văn hóa ứng xử, thay đổi nề nếp, thái độ ứng xử và làm việc của từng CBCNV, dần hình thành văn hóa ứng xử văn minh - chuyên nghiệp - đoàn kết, vì mục tiêu phát triển PVChem, tạo giá trị cho cổ đông, đối tác, khách hàng.

Năm 2021, PVChem có tổng doanh thu hơn 2.622 tỉ đồng, đạt 131% kế hoạch và bằng 119% so với năm 2020; tổng lợi nhuận trước thuế ước 28,75 tỉ đồng, đạt 131% kế hoạch và bằng 88% so với năm 2020; nộp NSNN ước 90 tỉ đồng, đạt 120% kế hoạch và bằng 76% so với năm 2020.
(Theo PetroTimes)
Các tin khác