024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 17/12/2020, Đảng ủy Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các tập thể thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ (BCH Đảng bộ), Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGĐ) và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự chỉ đạo, giám sát Hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phạm Thị Bình - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Quỳnh Trang - Chuyên viên Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn Nhân lực.

Về phía PVChem có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc và các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ; các uỷ viên HĐQT, thành viên Ban TGĐ, Kế toán trưởng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.
 

Đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kiểm điểm Tập thể Ban chấp hành Đảng bộ 
 
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị đã thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BCH Đảng bộ. Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của tập thể, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách. Các tập thể cũng đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện báo cáo, định hướng công tác quản lý, điều hành thời gian tới.

Năm 2020, Đảng bộ PVChem đã hoàn thành công tác định hướng, chỉ đạo Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong đó nổi bật như: Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trước 30 ngày trong điều kiện đầy thách thức khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và giá dầu thế giới giảm sâu; Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đảng bộ PVChem đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; Hoàn thiện Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, định hướng đến 2045; Xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Đổi tên Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) thành Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) từ ngày 15/1/2020, phù hợp với mục tiêu và quy mô phát triển của đơn vị; Triển khai công tác tái cấu trúc PVChem, trong đó tập trung tái cơ cấu mô hình tổ chức quản lý, tinh gọn bộ máy quản lý; Phê duyệt Cẩm nang Văn hóa PVChem,...

Bên cạnh đó, Đảng bộ PVChem cũng nghiêm túc nhìn nhận những khó khăn, tồn tại cũng như các điểm còn hạn chế để có chủ trương, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ năm 2021, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tập trung điều hành SXKD; tập trung nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo lao động; xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả SXKD, đầu tư theo các chuẩn mực quản trị hiện đại và thông lệ quốc tế; chủ động nguồn lực và các phương án để triển khai Chiến lược phát triển và Kế hoạch 5 năm 2021-2025; tập trung chỉ đạo triển khai văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc PVChem để hình thành văn hóa ứng xử văn minh - chuyên nghiệp - đoàn kết.
 
Đồng chí Hoàng Trọng Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kiểm điểm Tập thể Ban Tổng Giám đốc

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị thực hiện các phần kiểm điểm cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng. Đối với các cá nhân, Hội nghị cũng thẳng thắn cho ý kiến đóng góp với từng cá nhân trong kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. 
 
Đồng chí Phạm Thị Bình - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Bình - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị, chất lượng các báo cáo kiểm điểm của PVChem. Hội nghị đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, thắng thắn trong tự phê bình và phê bình từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hội nghị cũng phân tích đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Nhân dịp này, đồng chí chúc mừng Đảng bộ PVChem đã hoàn thành tốt công tác định hướng chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020, đây sẽ là tiền đề quan trọng giúp Đảng bộ PVChem xây dựng niềm tin trong CBCNV, tăng cường tinh thần đoàn kết nôi bộ và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. 
Các tin khác