024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem tổ chức Lễ ký kết “Thoả thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” với Người lao động

Trong những năm gần đây các hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong ngành dầu khí của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Kỹ thuật (Tổng công ty/PVChem) đã và đang gặp phải sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ trong và ngoài nước. Việc cạnh tranh với PVChem diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực từ công nghệ, kỹ thuật, chi phí hàng hoá, dịch vụ,… đến nguồn nhân lực. Để góp phần bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp, ngăn chặn sự thất thoát, rò rỉ thông tin, tài sản, bí mật kinh doanh, công nghệ của PVChem ra bên ngoài, sáng ngày 03/3/2021, PVChem đã tổ chức Lễ ký kết “Thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” với Người lao động của Tổng công ty.

 


Ký kết Thoả thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh giữa PVChem và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

Tới tham dự buổi Lễ, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn/PVN) có ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Uỷ viên Hội đồng Thành viên, bà Bùi Thị Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, ông Lê Hải Ninh – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực. 

Về phía PVChem có ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Hoàng Trọng Dũng -  Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Uỷ viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ và các Đơn vị thành viên, Chi nhánh trực thuộc.
 
Ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc PVChem phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc PVChem nhấn mạnh “Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, việc ký kết Thoả thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh đối với Người lao động của Tổng công ty nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của PVChem cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người lao động trong Tổng công ty là hết sức cần thiết. Hiện nay, không ít các doanh nghiệp đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực về công nghệ, ngân hàng đã thực hiện ký kết bảo mật thông tin với Người lao động”. Chính vì vậy, PVChem đã chủ động nghiên cứu và trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong ngành Dầu khí áp dụng thực hiện việc ký kết Thoả thuận này. 

    “Thoả thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh” của PVChem được xây dựng căn cứ theo Khoản 2, Điều 21, Bộ Luật lao động năm 2019 và Nội quy lao động của PVChem. Theo đó, sau khi ký Thỏa thuận, Người lao động PVChem cam kết không tiết lộ các thông tin mật theo Danh mục tài liệu mật của PVChem khi chưa có sự chấp thuận của bên sở hữu thông tin trong thời gian làm việc tại PVChem và trong thời hạn 03 năm kể từ khi chấm dứt làm việc tại PVChem; không làm việc, giúp sức cho đối thủ cạnh tranh; không có các hành vi cạnh tranh trực tiếp/gián tiếp với hoạt động SXKD của PVChem, trừ trường hợp có sự đồng ý của PVChem; Người lao động phải bồi thường mọi thiệt hại khi vi phạm thỏa thuận này đồng thời phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
 
Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT đại diện PVChem ký Thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh
với các Ủy viên HĐQT

 
Ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc đại diện PVChem ký Thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh với các Phó Tổng Giám đốc
 
Thỏa thuận được ký trên tinh thần tự nguyện của hai bên nhằm bảo vệ quyền lợi chung của PVChem, không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Người lao động tại PVChem. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết thoả thuận giữa PVChem với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các uỷ viên HĐQT, các Phó Tổng Giám đốc. Sau buổi Lễ, PVChem sẽ tiếp tục thực hiện việc ký Thỏa thuận bảo mật thông tin và không làm việc cho đối thủ cạnh tranh đối với các các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ và đơn vị thành viên/Chi nhánh trực thuộc.


 
Các tin khác