024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Sáng ngày 26/6/2023, tại Hà Nội, Tổng Công ty CP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) mã cổ phiếu PVC, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Tham dự ĐHĐCĐ, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn/PVN) có ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện Lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn; về phía PVChem có ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, ông Phan Công Thành - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên cùng các cổ đông/đại diện được ủy quyền đại diện cho 26.210.539 cổ phần, tương ứng với 52,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
 
Đoàn chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ PVChem gồm ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT (giữa), ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc (trái), Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập (phải) 

PVChem đã trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Báo cáo/Tờ trình, gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem; Tờ trình thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2022 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2023; Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ PVChem; Tờ trình bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.


Các Cổ đông tham gia biểu quyết tại ĐHĐCĐ PVChem

 
Năm 2022, kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn do ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine gây nên khủng hoảng năng lượng toàn cầu, lạm phát ngoài tầm kiểm soát, lãi suất tăng cao, v.v. Đối với thị trường dầu mỏ, giá dầu bắt đầu phục hồi ổn định, bình quân cả năm đạt mức trên 100 USD/thùng. Tại thị trường trong nước, các chiến dịch khoan được triển khai ít, dẫn đến khối lượng công việc giảm, tỷ lệ cạnh tranh cao… Sau khi đánh giá đầy đủ và toàn diện các rủi ro có thể tác động tới hoạt động SXKD, ngay từ những tháng đầu tiên của năm kế hoạch, PVChem đã nỗ lực triển khai xây dựng các giải pháp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh hoạt động SXKD, bám sát khách hàng thực hiện cung cấp các sản phẩm/dịch vụ; tìm kiếm các sản phẩm/dịch vụ mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận; xây dựng và triển khai các phương án thích ứng trong điều hành hoạt động SXKD, tập trung đẩy mạnh các dự án đầu tư nằm trong chuỗi giá trị của PVN như: hợp tác với PVFCCo nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy sản xuất Oxy già, hợp tác với NM Lọc dầu Dung Quất (BSR) để triển khai Dự án sản xuất PP Filler Masterbatch/Compound từ bột PP của BRS; cung cấp dịch vụ làm sạch khoang chứa dầu của tàu chở dầu... Kết quả, năm 2022, PVChem đã đạt những kết quả tích cực trên cả ba lĩnh vực Dịch vụ - Sản xuất - Kinh doanh.
 
Tổng doanh thu năm 2022 PVChem đạt 2.954,3 tỷ đồng, vượt 23% Kế hoạch năm và tăng 6% so với năm 2021. Tổng lợi nhuận trước thuế 38,73 tỷ đồng, đạt 99% Kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2021. Nộp Ngân sách Nhà nước 144,3 tỷ đồng, vượt 52% Kế hoạch năm và tăng 9% so với năm 2021.

Bước sang năm 2023, trước tình hình tiếp tục khó khăn của thị trường, PVChem đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của Ngành dầu khí nói chung và PVChem nói riêng. PVChem đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 4%, trong đó PVChem tập trung nguồn lực triển khai Chiến lược phát triển PVChem đến 2035, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và triển khai các dự án trong chuỗi liên kết giá trị của PVN phù hợp với định hướng phát triển PVChem (dự án PP Compound, H2O2,…); tập trung chỉ đạo triển khai tăng Vốn điều lệ PVChem; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm sản xuất gắn liền với lĩnh vực dịch vụ, tạo dây chuyền đồng bộ, khép kín; tập trung hoàn thiện thể chế quản lý, hệ thống quy trình, quy chế nội bộ; xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp hướng tới quản trị chuyên sâu theo đặc thù lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
 
Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc PVN phát biểu chỉ đạo tại ĐHĐCĐ PVChem
 
Phát biểu chỉ đạo tại ĐHĐCĐ, ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc PVN đã ghi nhận, biểu dương những kết quả PVChem đã đạt được trong năm 2022. Để hoàn thành các mục tiêu được ĐHĐCĐ giao, PVChem cần tập trung các nguồn lực triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, mang lại hiệu quả, phù hợp năng lực và chiến lược phát triển PVChem,… Bên cạnh đó, với vai trò vừa là đơn vị quản lý trực tiếp vừa là cổ đông lớn của PVChem, PVN cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để PVChem tham gia mở rộng và phát triển các lĩnh vực hoạt động trong chuỗi giá trị chung của PVN, qua đó tạo điều kiện để PVChem đa dạng hóa sản phẩm, phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động, góp phần cân bằng tỷ trọng giữa 3 lĩnh vực hoạt động chính là Dịch vụ - Kinh doanh - Sản xuất, tạo sự phát triển bền vững, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận, từng bước thực hiện thành công chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035.


Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu đáp từ

 
Thay mặt tập thể và toàn thể người lao động PVChem, ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem cảm ơn lãnh đạo PVN luôn hỗ trợ, giúp đỡ PVChem trong suốt thời gian qua. PVChem sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo PVN, tập trung vào công tác quản lý, quản trị công ty, công tác đầu tư, công tác quản trị biến động, tăng Vốn điều lệ,...đảm bảo PVChem phát triển ổn định, bền vững. Tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động PVChem sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

Cũng trong khuôn khổ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVChem, với sự tín nhiệm cao của các cổ đông, ông Trương Đại Nghĩa tiếp tục được bầu tham gia HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2023-2028 và giữ chức Chủ tịch HĐQT PVChem.  

Thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2023 là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Tổng Công ty vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng PVChem ngày càng phát triển.
 
Các tin khác