024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 28/6/2021, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/PVChem), đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2021 (ĐHĐCĐ), về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc và đại diện Lãnh đạo các Ban chuyên môn. Về phía PVChem, có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Phan Công Thành - Tổng Giám đốc; các đồng chí trong HĐQT; các đồng chí Phó Tổng giám đốc; Ủy ban Kiểm toán, đại diện Lãnh đạo Ban/Văn phòng công ty Mẹ - PVChem và các cổ đông/đại điện được ủy quyền.
 

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem 2021 

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính năm 2020 từ 28 - 134%

Năm 2020, PVChem đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, với tổng doanh thu đạt 2.202,4 tỷ đồng (kế hoạch 1.722,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch 28%), lợi nhuận trước thuế đạt 32,53 tỷ đồng (kế hoạch 13,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch 134%), nộp ngân sách Nhà nước đạt 117,72 tỷ đồng (kế hoạch 13,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch 68%), tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 4,5%/4% kế hoạch; chỉ số ROA và ROE tăng cao so với năm 2019; các chỉ tiêu nợ phải trả, hàng tồn kho ở mức kiểm soát… Đặc biệt, cổ phiếu PVChem (mã chứng khoán PVC) đã tăng từ đầu năm 2021 đến nay.

Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, PVChem đạt doanh thu 804 tỷ đồng. PVChem đã triển khai cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 15 giếng khoan và 3 giếng sửa của 5 nhà thầu dầu khí; cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu dầu khí và được khách hàng đánh giá cao. 

Lĩnh vực kinh doanh lưu huỳnh và hóa chất cho các hoạt động dầu khí (khoan, khai thác, lọc hóa dầu, chế biến khí, điện đạm) được PV Chem duy trì ổn định, với tổng doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng. 

Lĩnh vực sản xuất được PVChem đẩy mạnh như xi măng G, Silica Flour, Bentonite API …để cung cấp cho các nhà thầu dầu khí và các công ty dịch vụ dầu khí tại Việt Nam.
   
Công tác nghiên cứu mở rộng đầu tư, sản xuất các sản phẩm mới/dịch vụ mới cũng được PVChem hết sức coi trọng và tập trung đẩy mạnh, như là: hợp tác với đối tác Công ty Khí công nghiệp Thái Lan (BIG) nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất khí công nghiệp; hợp tác cùng PVFCCo hoàn thiện Báo cáo cơ hội đầu tư Nhà máy sản xuất oxy già; hợp tác cùng BSR nghiên cứu cơ hội đầu tư “Dự án nhà máy sản xuất PP Filler Masterbatch/Compound từ bột PP của Nhà máy lọc dầu Dung Quất”, hợp tác với đối tác Shingkong, Đài Loan nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu nhằm thúc đẩy chuỗi nguyên liệu đầu vào, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ …  

Trong năm 2020, PVChem đã thực hiện đầy đủ các quy định đối với công ty niêm yết, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được thông tin rõ ràng, minh bạch tới các cổ đông, nhà đầu tư.    

Năm 2021, PVChem xây dựng phương án tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng 

Năm 2021 là năm đầu tiên PVChem thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 trong bối cảnh Ngành dầu khí nói chung tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá dầu tuy có cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp. Bên cạnh đó, sự biến động giá đầu vào của hóa chất/hóa phẩm, nguyên liệu tăng (do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch Covid-19), sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ nước ngoài và tư nhân cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của PVChem.

Trong năm 2021, PVChem đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 12.000 tấn, tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 75 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, PVChem đã và đang thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, bao gồm: Chuẩn bị tốt các nguồn lực để triển khai thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng với kế hoạch rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung các dự án đầu tư (sản xuất PET chip tái chế từ chai nhựa PET phế liệu, sản xuất PP Filler Masterbatch/Compound từ bột PP của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sản xuất oxy già…); Duy trì và phát triển kinh doanh hóa chất trong ngành, tập trung vào hóa chất lọc dầu, dịch vụ  hóa chất khai thác, hóa chất khoan và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế,…; Xây dựng các phương án sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm....

Ngày 08/6/2021, PVChem và đối tác truyền thống là Schlumberger đã ký kết gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Việt Nam thêm 10 năm và mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ giếng khoan, dịch vụ khai thác dầu khí bên cạnh mảng dịch vụ dung dịch khoan mà hai Bên đã hợp tác rất thành công trong 30 năm qua. Việc ký gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Việt Nam đã mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho Liên doanh M-I Việt Nam, mang lại hiệu quả cao hơn nữa cho hai Bên liên doanh PVChem – Schlumberger. 

PVChem tiếp tục duy trì và phát triển dịch vụ dung dịch khoan - mảng dịch vụ cốt lõi của PVChem trong suốt 30 năm qua; tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh hóa chất, tập trung vào hóa chất lọc dầu, hóa chất khai thác, hóa chất khoan và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, kinh doanh trong nước và quốc tế; phát triển dịch vụ chống ăn mòn cho các công trình dầu khí, dịch vụ vận hành bảo dưỡng nhiều loại hình ngành nghề công nghiệp; phát triển mảng xử lý và O&M nước thải sinh hoạt; nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, việc triển khai công tác tái cấu trúc, đổi mới công tác quản trị điều hành, nâng cao năng suất lao động, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện các quy chế/quy định/quy trình áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ 4.0… đã và đang được PVChem tập trung đẩy mạnh trong năm 2021.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông về kế hoạch tăng Vốn điều lệ, phương án phân phối lợi nhuận, tiến độ triển khai các dự án đầu tư của PVChem cũng như chia sẻ thông tin về định hướng hoạt động, phát triển của Tổng công ty.
 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVChem
 
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem  2021 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng với tỷ lệ đồng thuận cao: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của PVChem; Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị PVChem; Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Các Tờ trình sửa đổi Điều lệ PVChem, Quy chế quản trị PVChem, Quy chế hoạt động của HĐQT PVChem… và các nội dung quan trọng khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2021 nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Trọng Dũng (được Tập đoàn điều động đến Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - PVFCCo), bầu bổ sung ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc, Người đại diện 10% vốn của PVN tại PVChem làm Ủy viên HĐQT thay ông Hoàng Trọng Dũng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PVChem năm 2021 đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông. Đây sẽ là cơ sở, động lực để tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem vững tin hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2021 và chiến lược, các kế hoạch dài hạn trong tương lai.
 
Các tin khác