024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem tổ chức thành công Hội nghị tổng kết Công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023

Sáng ngày 26/12/2022, Tổng Công ty Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (Tổng công ty/PVChem) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023. 

Tham dự Hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn/PVN) có đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV); đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía PVChem có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và hơn 130 đại biểu tại Hà Nội, điểm cầu Tp. HCM và điểm cầu Tp. Vũng Tàu. 
 
Toàn cảnh Hội nghị công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2023
và Hội nghị người lao động năm 2023 của PVChem

 
Tại Hội nghị, đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Ngay từ đầu năm 2022, sau khi đánh giá đầy đủ và toàn diện các rủi ro có thể tác động tới hoạt động SXKD, PVChem đã nỗ lực triển khai xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông và PVN giao, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông.
 
 
Đồng chí  Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022
và triển khai kế hoạch năm 2023 

 
Đặc biệt, từ khách quan trong việc đánh giá khó khăn, quản trị tốt các rủi ro trên thị trường và nội tại của Tổng Công ty cũng như các đơn vị thành viên, PVChem đã xây dựng và triển khai các phương án thích ứng, linh hoạt trong quản trị, điều hành hoạt động SXKD. Kết quả, PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính quan trọng. Đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận Công ty Mẹ - PVChem có sự tăng trưởng cao so với năm 2021 với tổng doanh thu ước đạt 2.820 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 39 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021; nộp Ngân sách Nhà nước ước 120 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch. Năm 2023, PVChem đặt mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 110 tỷ đồng.

Lĩnh vực dịch vụ của PVChem ghi nhận những kết quả tích cực trong năm 2022 với việc hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Về dịch vụ dung dịch khoan, PVChem đã cung cấp dịch vụ cho 17 giếng khoan và 1 giếng sửa. Về dịch vụ hóa chất khai thác, PVChem đã và đang cấp dịch vụ cho 12 Nhà điều hành Thăm dò Khai thác (TDKT) Dầu khí tại Việt Nam. PVChem tiếp tục giữ vững được thị phần cung cấp dịch vụ dung dịch khoan và hóa chất khai thác, được các Nhà điều hành TDKT dầu khí đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. 

Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, PVChem đã triển khai tốt các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật khâu đầu và khâu sau cho các nhà thầu dầu khí. Trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, PVChem đã tích cực triển khai công tác phát triển thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, một số khách hàng lớn như Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Lọc hóa dầu Bình Sơn về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, lắp đặt giàn giáo, dịch vụ làm sạch bồn bể chứa dầu thô.

Lĩnh vực kinh doanh, PVChem tiếp tục duy trì ổn định cung cấp dịch vụ hoá chất cho các hoạt động dầu khí (từ khoan, khai thác, lọc hoá dầu, chế biến khí, điện đạm,...). Danh mục sản phẩm hoá chất của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên ngày càng đa dạng hoá với các nguồn hàng từ nhập khẩu, trong nước và tự pha trộn trên cơ sở đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng. PVChem đã đàm phán và gia hạn thành công hợp đồng bao tiêu Lưu huỳnh cho giai đoạn 2023-2024.
 
Năm 2022 đánh dấu sự khởi sắc trong lĩnh sản xuất của PVChem khi tổng sản lượng sản phẩm đạt 100% kế hoạch đề ra. PVChem tiếp tục tập trung sản xuất các sản phẩm truyền thống tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép như Xi măng G, Bentonite, Silica Flour,… để cung cấp cho các Nhà thầu, các Công ty dịch vụ dầu khí tại Việt Nam. Đặc biệt, PVChem đã liên tục triển khai các phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy như sửa chữa, bảo dưỡng dây chuyền thiết bị, thực hiện các biện pháp để kiểm soát quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đầu vào giá cạnh tranh nên đã tăng được hiệu quả hoạt động sản xuất của nhà máy.

Năm 2022, PVChem đã thực hiện tốt các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí thông qua rà soát các danh mục đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị phù hợp với tình hình thực tế, tiết giảm các chi phí văn phòng Công ty Mẹ, quản lý chặt chẽ các chi phí nhiên nguyên liệu, mua sắm trang thiết bị,... qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 
Tiếp theo chương trình Hội nghị, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem đã trình bày Báo cáo Tổng kết Công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng ủy cùng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Tổng công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt học tập, nghiên cứu và triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác xây dựng, phát triển Đảng viên được chú trọng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình và trách nhiệm của người đứng đầu, giữ vững lòng tin của cán bộ, đảng viên vào sự nghiệp đổi mới và lãnh đạo của Đảng.
 
Đồng chí Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem trình bày Báo cáo hoạt động công tác Đảng năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ Công tác Đảng năm 2023

 
Đồng chí Trương Đại Nghĩa cũng nhấn mạnh năm 2023, Đảng ủy PVChem sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
 
Đồng chí Trần Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PVChem trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 
Đồng chí Trần Kiên - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PVChem đã trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Công đoàn Cơ sở PVChem phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống tinh thần, thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn khi bị ốm đau, có việc hiếu hỉ,... Bên cạnh đó, năm 2022 Công đoàn PVChem đã tổ chức cho đoàn viên, CBCNV-LĐ tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam tham gia tập luyện và thi đấu tại Hội thao ngành Dầu khí năm 2022; thường xuyên chú trọng làm tốt công tác bảo đảm ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lao động sản xuất. Năm 2023, Công đoàn PVChem sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động; tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn cơ sở PVChem khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tích đáng khích lệ của PVChem trong năm 2022. Đồng chí Bùi Minh Tiến cũng thông tin đến hội nghị những kết quả đặc biệt về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước năm 2022 của Tập đoàn – là cao nhất, kỷ lục trong suốt bề dày 61 năm truyền thống Ngành Dầu khí và 47 năm thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời cho biết Tập đoàn đã xác định PVChem là một trong 4 đơn vị chủ lực trong lĩnh vực Dịch vụ Dầu khí trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. 
 
Đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đồng chí Bùi Minh Tiến  nhấn mạnh: Mọi thứ đã sẵn sàng, PVChem cần phải có chuyển đổi mới về “chất” trong năm 2023 và cần đặt mục tiên phấn đấu cao hơn về lợi nhuận, doanh thu tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. PVChem cần tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, kinh doanh chính sản phẩm mà đơn vị sản xuất được; thúc đẩy, tập trung nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển sản phẩm mới... Đồng thời, PVChem cần nâng cao công tác quản trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác đào tạo nội bộ, chú trọng lực lượng lao động trẻ, lao động nữ tại Tổng Công ty cũng như các đơn vị thành viên, đặc biệt là công tác quan hệ công chúng với khách hàng, cổ đông, công tác truyền thông trong và ngoài Tổng Công ty...

Thay mặt tập thể lãnh đạo PVChem, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn, các Ban chuyên môn của Tập đoàn và gửi lời cảm ơn chân thành đến cá nhân đồng chí Bùi Minh Tiến. Đồng thời, đồng chí Trương Đại Nghĩa tin tưởng với bản lĩnh, kinh nghiệm và sự chủ động, sáng tạo cùng với sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn, PVChem sẽ tiếp tục vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2023 và những năm tiếp sau, giữ vững vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ hóa chất và dịch vụ dầu khí trong chuỗi giá trị chung của PVN.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe các đơn vị như DMC, PVChem-ITS,... trình bày tham luận về các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức trong lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hóa chất khai thác, dịch vụ làm sạch,... để hoàn thành kế hoạch năm 2022, qua đó góp phần vào thành công chung của Tổng công ty.


Đồng chí Nguyễn Kim Mạnh Hoàng - Giám đốc Chi nhánh PVChem - ITS trình bày tham luận tại Hội nghị

 
Nhân dịp Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên; đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVChem thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty tặng bằng khen cho 05 các nhân có thành thích xuất sắc trong năm 2022.
 
Đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN và đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem trao tặng bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2018-2022 cho đồng chí Trần Hoài Nam


Đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN và đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem trao tặng bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho đồng chí Đỗ Thành Trung - Phó Giám đốc PVChem-TechĐồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem và đồng chí Phan Công Thành ¬- Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVChem trao tặng bằng khen PVChem tiêu biểu năm 2022 cho các cá nhân
 
Thay mặt Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh” cho Công đoàn cơ sở PVChem đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022. 
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
cho Công đoàn cơ sở PVChem

 
Năm 2023, với đặc thù hoạt động SXKD là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí, PVChem nhận định sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do hệ quả ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, xung đột Nga - Ucraina,… dẫn đến chi phí logistic và giá vật tư, nguyên liệu, hoá chất đầu vào tăng, bên cạnh đó là biến động bất lợi của tỷ giá và lãi suất, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Chính vì vậy, PVChem sẽ xây dựng và triển khai các phương án thích ứng, linh hoạt trong quản trị, điều hành hoạt động SXKD; đoàn kết và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch năm 2023; phấn đấu phát triển lên một tầm cao mới như kỳ vọng của Lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty.
 
Các tin khác