024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và hoạt động SXKD năm 2024 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024

Ngày 18/12/2023, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hóa chất & Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty / PVChem) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và  hoạt động SXKD năm 2024 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024.


Toàn cảnh Hội nghị 
 
Tham dự hội nghị về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn/Petrovietnam) có đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền Thông & Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn; Về phía PVChem có  đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn cùng các đồng chí Ủy viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), các đồng chí Phó Tổng giám đốc và Lãnh đạo các Ban/Văn phòng chuyên môn, các Đơn vị/Chi nhánh thành viên/trực thuộc và hơn 100 Đại biểu người Lao động của PVChem tại các điểm cầu Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. 
 

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe các Báo cáo Tổng kết Công tác Đảng, Hoạt động SXKD, Hoạt động Công đoàn, Công khai tài chính quỹ phúc lợi, khen thưởng của Tổng Công ty trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. 
 

Đồng chí Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVChem trình bày
Báo cáo Công tác Đảng

 
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Bùi Tuấn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVChem đã trình bày Báo cáo công tác Đảng năm 2023 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2024. Trong năm 2023, Đảng ủy đã cùng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Tổng công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc  việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định, Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tuyên truyền, quán triệt học tập, nghiên cứu và triển khai các  Chương trình, Đảng ủy Tổng công ty thống nhất ban hành Chương trình hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tập thể lãnh đạo PVChem luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao; công tác tái cấu trúc được tập trung thực hiện; Hoàn thành chuỗi liên kết giá trị nội bộ và trở thành mắt xích trong chuỗi liên kết chung của Ngành Dầu khí. Đảm bảo ổn định đời sống tinh thần của người lao động… 

Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2024, Đảng ủy PVChem sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong Đảng uỷ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
 
Đồng chí Phạm Ngọc Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023
và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024

Thay mặt Ban lãnh đạo PVChem, đồng chí Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng giám đốc đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tổng công ty. Trong năm 2023, hoạt động SXKD của PVChem tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức từ khối lượng công việc giảm, giá các nguyên liệu hóa chất/hóa phẩm đầu vào vẫn giữ ở mức cao, các nhà điều hành thăm dò khai thác dầu khí tiếp tục tiết giảm chi phí các gói thầu dịch vụ,... đến việc cạnh tranh quyết liệt với các nhà thầu trong nước và quốc tế về cung cấp dịch vụ. Đặc biệt là các nhà điều hành thăm dò khai thác dầu khí thay đổi kế hoạch khoan chuyển sang năm 2024 đã ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch SXKD của PVChem. 

Trước bối cảnh đó, ngày từ đầu năm 2023, sau khi đánh giá đầy đủ và toàn diện các rủi ro có thể tác động tới hoạt động SXKD, PVChem đã đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành để ứng phó với những biến động có thể xảy ra từ phương án thúc đẩy sản xuất, dịch vụ, kinh doanh, nhập khẩu, dự trữ hàng tồn kho và tiêu thụ sản phẩm, đầu tư có trọng điểm, tập trung vào các dự án trong chuỗi giá trị của Tập đoàn, đẩy mạnh công tác tái tạo văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, tiết kiệm chi phí đến bám sát về biến động tỷ giá, lãi suất để quản trị dòng tiền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả đáp ứng tốt nhất cho hoạt động SXKD và đầu tư,... Do đó, năm 2023 hoạt động SXKD của PVChem đã ghi nhận kết quả tích cực. PVChem đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính hợp nhất do ĐHĐCĐ thông qua trước thời điểm 01 tháng của năm kế hoạch với Tổng Doanh thu đạt 3.050 tỷ đồng vượt 22% kế hoạch năm 2023, bằng 103% so với năm 2022; Tổng Lợi nhuận trước thuế ước 58,3 tỷ đồng vượt 39% kế hoạch năm 2023, tăng 51% so với năm 2022. Đặc biệt, PVChem đã thành công trong công tác tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 812 tỉ đồng để phục vụ triển khai các dự án mới. Bên cạnh đó, năm 2023 PVChem tiếp tục đảm bảo được việc làm và duy trì thu nhập ổn định cho người lao động trong Tổng công ty. Toàn bộ tài chính về phúc lợi, khen thưởng được công khai, không có đơn thư khiếu nại, đơn thư vượt cấp.  

Năm 2024, dự kiến sẽ tiếp tục là năm có nhiều thử thách và khó khăn trong hoạt động SXKD của PVChem, tương tự như năm 2023. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024, PVChem sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm 04 nhóm nhiệm vụ chính là sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, đầu tư dự án mới, công tác tái cấu trúc - đổi mới doanh nghiêp và công tác tài chính: 

Về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Trong đó, tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát việc sản xuất các sản phẩm truyền thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hạ giá thành sản phẩm nhằm phát huy công suất của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm mới có hiệu quả kinh tế; Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ công nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt và O&M cho các dự án trong và ngoài ngành. Tìm kiếm cơ hội cung cấp dịch vụ cho dự án mới của PVN. Nghiên cứu đưa vào thử nghiệm thành công hệ dung dịch khoan gốc nước mới của PVChem và phương án triển khai cung cấp các giải pháp/dịch vụ tăng cường thu hồi dầu; Đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh hoá chất khai thác, hoá chất khoan, hoá chất lọc hoá dầu, hoá chất công nghiệp khác và phân phối/kinh doanh các sản phẩm hoá dầu, kinh doanh nội địa và quốc tế. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh các sản phẩm mới mang lại hiệu quả. 

Về đầu tư: Tập trung triển khai các dự án mới đảm bảo đầu tư hiệu quả, phù hợp năng lực, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra theo kế hoạch. Triển khai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Dự án sản xuất PP filer Marter Batch/Compound từ bột PP và Dự án nhà máy sản xuất Oxy già (H202). Đồng thời, cập nhật xu hướng chuyển dịch năng lượng để rà soát, tối ưu Chiến lược và Kế hoạch 5 năm đã được Tập đoàn phê duyệt, đảm bảo phát triển dài hạn, phù hợp với Chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Về công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình tổ chức PVChem theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm thiểu các bộ phận quản lý gián tiếp, tăng cường bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu, xây dựng phương án thành lập các Công ty cổ phần, liên doanh, liên kết để triển khai các dự án đầu tư và tổ chức quản lý vận hành các nhà máy, công trình hình thành từ các dự án đầu tư.
Về tài chính: Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giám sát hàng tồn kho và có giải pháp xử lý kịp thời hàng chậm luân chuyển, kém phẩm chất, đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn; Khai thác sử dụng hiệu quả các tài sản trong toàn Tổng công ty; Bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao các chỉ số bảo đảm an toàn hoạt động tài chính của Tổng công ty. 
 
Đồng chí Trần Kiên – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PVChem trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2023
và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Trần Kiên - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở PVChem đã trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Công đoàn Cơ sở PVChem phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống tinh thần, thăm hỏi, động viên kịp thời các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn khi bị ốm đau, có việc hiếu hỉ,... Bên cạnh đó, năm 2023, Công đoàn Cơ sở PVchem đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở PVChem khóa XI nhiệm kỳ 2023-2028, qua đó, kiện toàn bộ máy tổ chức, tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn tại đơn vị, sát cánh cùng Chính quyền trong công cuộc xây dựng và phát triển PVChem ngày càng lớn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các Đại biểu còn được nghe các tham luận của các Đơn vị/Chi nhánh thành viên/trực thuộc PVChem (DMC, PVChem-Tech, PVChem-ITS,…). Các tham luận đã nêu bật tình hình, hoạt động thực tế của từng đơn vị, những khó khăn và thách thức, các giải pháp và kiến nghị cụ thể để qua đó các Đơn vị/Chi nhánh có thể hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024. 
 
Đồng chí Vũ An - Phó Tổng Giám đốc PVChem kiêm Giám đốc Công ty TNHH PVChem–Tech trình bày tham luận
 
 
Đồng chí Nguyễn Kim Mạnh Hoàng -  Giám đốc Chi nhánh PVChem–ITS trình bày tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PVChem trong bối cảnh thị trường, kinh tế khó khăn hơn năm trước. Đồng chí Bùi Minh Tiến khẳng định, trong năm 2023 PVChem có 6 điểm sáng: Tinh thần đoàn kết; Hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính; Mảng dịch vụ phát triển tốt; Tăng vốn thành công; Dự án PP filer Marter Batch/Compound từ bột PP đã cho ra những lô sản phẩm đầu tiên; Việc làm và thu nhập của Người lao động được duy trì, ổn định. Đồng chí Bùi Minh Tiến chỉ đạo, để PVChem hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, PVChem cần rà soát Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển của Tổng công ty để điều chỉnh phù hợp; chủ động đưa ra các giải pháp; mở rộng dịch vụ ra nước ngoài; thực thi kế hoạch và chiến lược cần tính chuyên nghiệp, sự cần mẫn và trách nhiệm, đào tạo và đào tạo lại, nâng cao năng lực lãnh đạo,… Đồng thời, đồng chí Bùi Minh Tiến cũng yêu cầu lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVChem tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn,… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2024.
 
Đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho PVChem. Đồng chí Trương Đại Nghĩa khẳng định năm 2024 PVChem quyết tâm tập trung vào công tác Đầu tư các dự án, bám sát Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035 và kế hoạch SXKD hàng năm, đồng thời, kiên trì triển khai, thực hiện tái tạo Văn hóa doanh nghiệp, tăng cường công tác truyền thông để đảm bảo thông tin một các đầy đủ, chính xác và thống nhất góp phần xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh. Đồng chí Trương Đại Nghĩa thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV PVChem cam kết sẽ luôn kiên định với mục tiêu đã đề ra đưa PVChem trở thành một trong những đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp của ngành Dầu khí và ngày càng phát triển bền vững.    
 
Đồng chí Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu đáp từ

Nhân dịp Hội nghị, PVChem cũng cho ra mắt lô sản phẩm PP Filer Marter Batch/Compound từ bột PP đầu tiên là chất độn nhựa được sử dụng phổ biến trong quá trình gia công thành phẩm nhựa. 
 
Đồng chí Bùi Minh Tiến và khách mời thăm quan khu trưng bày sản phẩm PP Filler Masterbatch/Compound của PVChem

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam thay mặt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban QLVNNTDN) đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban QLVNNTDN cho đồng chí Đỗ Thành Chung - Phó Giám đốc Công ty TNHH PVChem-Tech; Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Công đoàn PVChem; Lãnh đạo PVChem cũng trao tặng Biểu trưng cho 6 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PVChem.
 
Đồng chí Bùi Minh Tiến thay mặt Ủy ban QLVNNTDN đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban QLVNNTDN
cho đồng chí Đỗ Thành Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH PVChem-Tech

 
Đồng chí Vũ Anh Tuấn trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Công đoàn Dầu khí Việt Nam 

 
Lãnh đạo PVChem tăng Biểu trưng và hoa cho các cá nhân tiêu biểu tại điểm cầu Hà Nội 

Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và  hoạt động SXKD năm 2024 và Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Phát huy kết quả đã đạt được năm 2023, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024.
Các tin khác