024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

PVChem và PVFCCo ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Nhà máy sản xuất nước Oxy già

Chiều ngày 25/8/2023, trong khuôn khổ Hội nghị Dịch vụ Dầu khí năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn / PVN) tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án nhà máy sản xuất nước Oxy già (H2O2) giữa Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).

Tham dự lễ ký kết, về phía PVN có Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc, Ông Bùi Minh Tiến – Thành viên Hội đồng Thành viên, Ông Nguyễn Văn Mậu – Thành viên Hội đồng Thành viên, các Phó Tổng Giám đốc Ông Dương Mạnh Sơn, Ông Lê Xuân Huyên và Ông Lê Ngọc Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía PVFCCo có ông Dương Trí Hội - Thành viên HĐTV, Ông Cao Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc PVFCCo. Về phía PVChem có Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc.
 

Lãnh đạo PVN, PVFCCo, PVChem chứng kiến lễ ký kết

Trước những cơ hội và thách thức do sự biến đổi nhanh chóng của tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên thế giới, việc phát triển theo hướng chuỗi giá trị, liên kết trong toàn Tập đoàn để gia tăng giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường là xu thế tất yếu. Thực hiện chủ trương tăng cường phát huy nội lực và phát triển liên kết chuỗi giữa các đơn vị trong Tập đoàn, trên cơ sở năng lực, thế mạnh và Chiến lược phát triển của các đơn vị thành viên, sau một thời gian khẩn trương hợp tác nghiên cứu, PVFCCo và PVChem nhận thấy việc hợp tác kinh doanh Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nước Oxy già (H2O2) là phù hợp với kế hoạch tổng thể, mục tiêu phát triển trong định hướng của Ngành dầu khí Việt Nam và hai Tổng công ty. Sản phẩm Oxy già không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, kinh doanh của cả hai đơn vị mà đây còn là sản phẩm có nhu cầu cao của thị trường trong nước và quốc tế. 

Từ thực tế trên, PVChem và PVFCCo đã thống nhất ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án nhà máy sản xuất nước Oxy già (H2O2). Theo đó, nhà máy sản xuất H2O2 dự kiến được đặt tại khu công nghiệp Phú Mỹ I thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 870 tỷ đồng và công suất thiết kế là 40.000 tấn H2O2/năm. Nhà máy cũng sẽ sử dụng một phần nguồn khí Hydro của nhà máy Đạm Phú Mỹ. 
 

Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Oxy già đánh dấu bước phát triển trong chiến lược phát triển chuyên ngành hóa chất dầu khí
 
Với sự hợp tác trong Dự án này, PVFCCo sẽ có cơ hội mở rộng sản xuất và kinh doanh hóa chất trên cơ sở tận dụng các sản phẩm từ quá trình sản xuất phân đạm và cơ sở hạ tầng sẵn có trong Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Cùng với đó, PVChem sẽ có cơ hội phát triển các dự án về hóa chất, hóa dầu, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, gia tăng vị thế trên thị trường cung cấp hóa chất trong và ngoài nước.

Có thể thấy rằng, Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Oxy già đã đánh dấu bước phát triển trong chiến lược phát triển chuyên ngành hóa chất dầu khí theo chiều sâu của PVN. Hy vọng rằng dự án sẽ nhanh chóng hoàn thành, sớm đưa nhà máy vào sản xuất góp phần đa dạng hóa sản phẩm hóa chất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 
Các tin khác