024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư chức mừng năm mới Quý Mão 2023

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Ban lãnh đạo Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) gửi thư chúc mừng đến toàn thể Cán bộ công nhân viên, Người lao động PVChem.

Dưới đây là toàn văn bức thư: 
 
 
Các tin khác