024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư mời chào giá gói dịch vụ thiết kế và in ấn bộ ấn phẩm Tết 2021

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng kính mời các đơn vị chuyên cung cấp gói dịch vụ thiết kế và in ấn bộ ấn phẩm Tết 2021 tham gia chào giá gói dịch vụ thiết kế và in ấn bộ ấn phẩm Tết 2021. 

 Mọi thông tin chi tiết về gói dịch vụ xin vui lòng xem tại đường link: 
- Thư mời chào giá cung ứng gói dịch vụ thiết kế và in ấn bộ ấn phẩm tết 2021.
Trân trọng./.
Các tin khác