024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư mời Chào giá

Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức chứng nhận ISO chào giá dịch vụ. Thời gian chào giá trước: 16h30 ngày 12/9/2022.  

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đường link: /uploaded/SOCV-1023_TMCG-PVChem.pdf

Trân trọng./.
Các tin khác