024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư Tổng Giám đốc PVChem chúc tết Trung thu

Nhân dịp Tết trung thu, ông Phan Công Thành -Tổng Giám đốc Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí đã viết thư chúc mừng và động viên toàn thể CBCNV- LĐ Tổng Công ty. 

Dưới đây là toàn văn bức thư:
 
Các tin khác