024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí

Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn/PVN)/Đảng ủy Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (Tổng công ty/PVChem), trong nửa đầu tháng 5/2020, lần lượt 09 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PVChem đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 để tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVChem lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/5/2020.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, phân tích các thuận lợi - khó khăn - thách thức và đề ra phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Qua đánh giá, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PVChem đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020: công tác Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể;…

Kết thúc Đại hội, các Chi bộ đã lựa chọn, bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022 của các Chi bộ. Cấp ủy mới sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ PVChem vững mạnh.

Đại hội các Chi bộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tổng công ty, là dịp để các Chi bộ  tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đánh giá đầy đủ việc thực hiện Nghị quyết đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, tồn tại, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và xác định các giải pháp trọng yếu mang tính đột phá cho nhiệm kỳ tới, qua đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch 5 năm 2020-2025 và Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2025, định hướng đến 2035. 

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PVChem
 

Ra mắt Cấp uỷ Chi bộ Văn phòng - Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực


Ra mắt Cấp uỷ Chi bộ Tài chính Kế toán - Kiểm soát


Ra mắt Cấp uỷ Chi bộ Kế hoạch Đầu tư


Phó Bí thư, Tổng Giám đốc PVChem - Hoàng Trọng Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Chi nhánh PVChem-CS


Ra mắt Cấp uỷ Chi bộ Chi nhánh PVChem-RT


Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Chi nhánh PVChem-ITS


Ra mắt Cấp uỷ Chi bộ Công ty DMC - Miền Nam


Ra mắt Cấp ủy Chi bộ Công ty M-I Việt Nam
 
Các tin khác