024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Thư chúc mừng nhân ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 7 (15/5/2014-15/5/2020), ông Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi thư chúc mừng các tập thể, cá nhân, các thế hệ cán bộ nghiên cứu và quản lý Khoa học Công nghệ trong tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Dưới đây là toàn văn bức thư: 
Các tin khác