024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

(28/04/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2017.
Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

(02/02/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí ( DMC) công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2016.
Gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty DMC năm 2017

Gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty DMC năm 2017

(14/02/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng công ty trong năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

(17/03/2017)
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí công bố Báo cáo tài chính năm 2016.
 Trang:    1  2  3  4  5  6