024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Hóa chất khai thác

PVChem là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm hoá chất cho ngành công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp khác.
Các sản phẩm hoá chất dầu khí tại PVChem luôn được kiểm soát chất lượng khắt khe, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu.
Là công ty đi đầu trong lĩnh vực dầu khí nên tại PVChem có đa dạng các sản phẩm đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho mọi ngành công nghiệp. Đặc biệt, giá thành các sản phẩm hoá chất dầu khí luôn cạnh tranh nhất.