024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP
An sinh xã hội

An sinh xã hội

Trao quà tại Bênh viện Nhi Trung ương
Trao quà tại Bênh viện Nhi Trung ương
PVChem hộ trợ xây dựng trường Tiêu học Xuân Lộc - Hà Tĩnh
PVChem hộ trợ xây dựng trường Tiêu học Xuân Lộc - Hà Tĩnh
Hội Cựu chiến binh trao quà cho gia đình khó khăn
Hội Cựu chiến binh trao quà cho gia đình khó khăn
Hội Cựu chiến Binh PVChem trao nhà tình nghĩa
Hội Cựu chiến Binh PVChem trao nhà tình nghĩa