024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Sản phẩm hạt nhựa - BSR

Chi tiết sản phẩm

1. Danh mục sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất:

STT

Tên sản phẩm

Nguồn gốc xuất xứ

Nhà sản xuất

Ghi chú

1

Polypropylene-Loại băng dải BSR T3034

Sản phẩm được sản xuất và đóng bao tại Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

 

2

Polypropylene-Loại phun đúc BSR I3110

Sản phẩm được sản xuất và đóng bao tại Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Nhà máy PP Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

 

2.  Lĩnh vực ứng dụng:
  • Hạt nhựa PP  dùng làm bao bì một lớp chứa đựng bảo quản thực phẩm.
  • Tạo thành sợi, dệt thành bao bì đựng sản phẩm khác
  • PP cũng được sản xuất dạng màng phủ ngoài đối với màng nhiều lớp để tăng tính chống thấm khí, hơi nước, tạo khả năng in ấn cao, và dễ xé rách để mở bao bì và tạo độ bóng cao cho bao bì.
3.Đặc tính kỹ thuật :

POLYPROPYLEN - LOẠI BĂNG DẢI - BSR T3034

TT Tên chỉ tiêu Phương pháp Đơn vị Mức chất lượng
1 Chỉ số dòng nóng chảy (230°C/2.160 kg) PP-F-102/ ASTM D 1238 g/10 phút 8,8 – 13,2
2 Hệ số đẳng cấu PP-F-107 % khối lượng >=96,0
3 Mật độ khối PP-F-103 kg/m3 Báo cáo
4 Hàm lượng bay hơi PP-F-115 % <=0,20
5 Độ trắng PP-A-127-2 / >=60
6 Hình dạng PP-F-120 / /
Điểm đen cái/kg Báo cáo
Hạt khác màu cái/kg Báo cáo
Hạt chùm lớn cái/kg Báo cáo
Hạt chùm nhỏ cái/kg Báo cáo
Hạt có đuôi / cái/kg Báo cáo
Tóc tiên / cái/kg Báo cáo
Da rắn / cái/kg Báo cáo
Vật lạ / cái/kg Báo cáo

POLYPROPYLEN - LOẠI  PHUN ĐÚC – I3110

TT Tên chỉ tiêu Phương pháp Đơn vị Mức chất lượng
1 Chỉ số dòng nóng chảy (230°C/2.160 kg) PP-F-102/ ASTM D 1238 g/10 phút 8,8 – 13,2
2 Hệ số đẳng cấu PP-F-107 % khối lượng >=96,0
3 Mật độ khối PP-F-103 kg/m3 Báo cáo
4 Hàm lượng bay hơi PP-F-115 % <=0,20
5 Độ trắng PP-A-127-2 / >=60
6 Hình dạng PP-F-120 / /
Điểm đen cái/kg Báo cáo
Hạt khác màu cái/kg Báo cáo
Hạt chùm lớn cái/kg Báo cáo
Hạt chùm nhỏ cái/kg Báo cáo
Hạt có đuôi / cái/kg Báo cáo
Tóc tiên / cái/kg Báo cáo
Da rắn / cái/kg Báo cáo
Vật lạ / cái/kg Báo cáo
 
 
 
 
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Gửi thông tin cho chúng tôi
để được tư vấn cụ thể

Sản phẩm cùng loại