024-38.56.28.61 Email: mail@pvchem.com.vn Ioffice
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

Đảng viên Đảng bộ PVChem tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 21/7/2022, toàn bộ các đảng viên của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); Đồng chí Phan Công Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên môn/Văn phòng Tổng công ty cùng các Đảng viên thuộc các Chi bộ đang sinh hoạt và làm việc tại Công ty Mẹ-PVChem.
 

Cán bộ, Đảng viên PVChem tham dự Hội nghị tại trụ sở Tổng công ty PVChem

Các Chi bộ khác trong Đảng bộ PVChem cũng đã kết nối, tham dự Hội nghị tại các điểm cầu là trụ sở của đơn vị. Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội  dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.
Cấp uỷ các cấp chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động; tăng cường đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 21-22/7/2022 với 4 chuyên đề về: (i) Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (ii) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (iii) Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (iv) Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe các Báo cáo viên Trung ương là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp truyền đạt các nội dung văn kiện của Hội nghị Lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu:
 

Điểm cầu tại Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam


Điểm cầu tại Chi nhánh PVChem-ITS và Công ty TNHH PVChem-Tech

 

 
Các tin khác